تاریخ امروز: جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱  
منوی اصلی
آمار سایت
بازدید امروز: 178
بازدید دیروز: 1691
بازدید هفته: 7014
بازدید ماه: 16504
بازدید کل: 5063984
نصب انواع محصولات پاناسونیک
 
نصب انواع فکس پاناسونیک:
فکس حرارتی پاناسونیک مانند :
فکس لیزری پاناسونیک مانند:
فکس رولی پاناسونیک مانند : 
نصب انواع سیستم های سانترال پاناسونیک :

سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA100   -   سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA200 
سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA600  -  سانترال پاناسونیک مدل KX-TDE100 
سانترال پاناسونیک مدل KX-TDE200  -  سانترال پاناسونیک KX-TDA100D 
سانترال پاناسونیک مدل KX-TDE600  -   سانترال پاناسونیک KX-HTS32 
سانترال پاناسونیک مدل KX-TEM824  -  سانترال پاناسونیک KX-NSX2000 
سانترال پاناسونیک مدل KX-TES824  -  سانترال پاناسونیک KX-NSX1000 
صندوق صوتی پاناسونیکTVM200  -  سانترال پاناسونیک مدل KX - NS500 
سانترال پاناسونیک KX-TDA 620  -   سانترال پاناسونیک مدل TA308 
سانترال پاناسونیک مدلTDA100DBA  -  سانترال پاناسونیک مدلTDA-100DBP 
موزیک هلد سانترال  -   دستگاه ضبط مکالمات   -  صندوق صوتی TVM50 
سانترال پاناسونیک مدل KX-TEA308  -  سانترال پاناسونیک مدل KX-NS700 
سانترال پاناسونیک مدل KX- NS1000  -  سانترال پاناسونیک مدل KX- NS300 
نصب خطوط شهری - نصب خطوط داخلی آنالوگ -نصب خطوط داخلی دیجیتال - نصب خطوط داخلی IP پاناسونیک -نصب خطوط GET AWAY پاناسونیک - نصب خطوط SIP پاناسونیک -  نصب خطوط ویژه - نصب باتری بک آپ TDA پاناسونیک- نصب باتری بک آپ TDE پاناسونیک - نصب باتری بک آپ NS پاناسونیک -  افزایش خطوط شهری و داخلی - ارتقاء سیستم ساتترال پاناسونیک - نصب پیرینت مکالمات پاناسونیک - نصب ضبط مکالمات پاناسونیک - نصب موزیک هلد پاناسونیک - نصب کارت درباز کن پاناسونیک برای سیستم سانترال پاناسونیک - نصب سیستم های آیفون متصل به سانترال پاناسونیک - نصب کالر آیدی پاناسونیک - نصب اپراتور گویا پاناسونیک - نصب منشی تلفنی برای سیستم سانترال پاناسونیک - نصب DOOR PHONE پاناسونیک - نصب PRI پاناسونیک - انجام اتصال سانترال ها به هم - نصب TDE30 پاناسونیک - نصب 3 به 8 FIX پاناسونیک - نصب 6 به 16 پاناسونیک - نصب 8 به 24 پاناسونیک - نصب 12-32 پاناسونیک - نصب NCP500 - نصب NCP1000 -نصب بیسیم های دکت پاناسونیک - نصب آنتن های دکت پاناسونیک - نصب کنسول های سانترال - نصب آنتن های سلولی IP - نصب آنتن های تقویت برد پاناسونیک و ....نصب انواع ویدئو پروژکتورهای کلاسی پاناسونیک –پروژکتور های مخصوص آمفی تئاتر پاناسونیک –پروژکتور های حرفه ای پاناسونیک – پروژکتور های سینمایی پاناسونیک –پروزکتور های اتاق کنفرانس پاناسونیک :

ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-2055  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB80E 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-5600S  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-F200E 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-42445  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-lb55N 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-F100S  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB50SE 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-L6500EL  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-lb50N 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-LB90E  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-CW240 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB78VE  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-RW330 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-F300  -  پروژکتور پاناسونیک PT-TW231 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-ST10EA  -   پروژکتور پاناسونیک PT-VX500 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-LB90NTEA  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EX600 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB1  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EX500 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PT-LB2  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LS26 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-D6000  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LX26 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VX400  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LX22 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-AR100  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-7000 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DZ680  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EX630 
ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-LX351  -  ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-VX41 

پروژکتور پاناسونیک PT-VX400NT  -   دستگاه ویدئوپروژکتورمدل PT-EX16K 
پروژکتور پاناسونیک PT-LX26H  -  دستگاه ویدئوپروژکتورمدلPT-EX12K 
پروژکتور پاناسونیک PT-LX30H  -  دستگاه ویدئوپروژکتورمدل PT-VX505N 
 ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-LX270  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک VX42Z
ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-LX271  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک VX600
ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-LX300  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک VX410
ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-RZ470  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک VX415NZ
ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-RZ475  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک-TW331
ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-AE6000  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک LB330
ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-AE8000  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک LB280
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT- EW630  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدلVX510 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DZ6700  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل EX610 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DX810  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DW740S 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک EX800  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB360 
ویدئو پروژکتورPT-TW331R  -  ویدئو پروژکتورPT-VX575N 
ویدئو پروژکتورPT-TW250  -   ویدئو پروژکتورPT-VZ575N 
ویدو پروژکتور پاناسونیک PT- Lx321  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB332 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT- LB300  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DW17K2 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT- CX300  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-RQ13K 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT- RZ370  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DZ570 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT- VZ570  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DZ870 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک pT- LS26  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EZ770 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT- RW430  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-LB382 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TW231R  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DX610 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT- LX22  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-425NZ 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک EX510  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DZ13K 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DZ16K2  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DS12K 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DZ21K  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DW11K 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DS20K  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-RW630 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DW17K  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DZ10K 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DX820  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EZ590 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-RZ12K  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW550 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DZ16K  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EX620 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-RS11K  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EX520 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DZ21K2  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DX500 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DS20K2  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DW530 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-RZ570W  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DZ780 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-RW430  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DW750 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-RZ370  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-RZ570B 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DW830  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DX100 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW640  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW540 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EZ570  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-FW430 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW630  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VW535N 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW530  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VZ570 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-FZ570  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-FX400 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VW530  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LW312
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VW435N  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LW330
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VW430  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LW280
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VW355N  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB300
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VW350  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LW271
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VX425N  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LX321
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VX420  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB3
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VW330  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB1V
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB412  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LW25H
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LW362  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-CW331R
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-TW343R  -    ویدئو پرژکتور پاناسونیک PT-sx320 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TW342   -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VW431D 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TX402  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LZ370 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TX312  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW650 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TW331R  -  ویدئو پرژکتور پاناسونیک PT-RZ970 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TX301R  -   ویدئو پرژکتور پاناسونیک PT-RZ770 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TW230  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW730Z
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-ST10  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-EX800Z
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VX610   -    ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-LW333 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-RS30K  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-RZ21K  
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VZ585  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-MZ670 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VZ580  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-RS20K 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VW545N  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-TX410
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VW540  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-TW350
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VX615  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-303
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-LW373  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-LB353

نصب پروژکتور هوشمند  - نصب پروژکتور شورت ترو  - نصب پروژکتور الترا شورت ترو  - نصب پروژکتور 3D  -
نصب پروژکتور FULL HD  - نصب پروژکتور های سینما خانواده  - نصب پروژکتور  برای فاصله نزدیک - نصب پروژکتور برای نمای ساختمان - نصب ترکیبی ویدئو پروژکتور های حرفه ای  -  نصب دانگل های وایرلس - نصب دانگل ها - نصب پرده برقی 4*3 ویدئو پروژکتور  -نصب پرده برقی 4*4 ویدئو پروژکتور و.. نصب پرده دستی 2*2 ویدئو پروژکتور  - نصب پرده دستی 6*4 ویدئو پروژکتور  و... نصب پرده پایه دار 180*180 ویدئو پروژکتور  -نصب پرده پایه دار 2.5* 2.5 ویدئو پروژکتور  - نصب پرده پایه دار 3*3 ویدئو پروژکتور  و ...نصب پایه سقفی 30 تا 40 ویدئو پروژکتور  - نصب پایه سقفی 40 تا 60 ویدئو پروژکتور  - نصب پایه سقفی 60تا 100 ویدئو پروژکتور  و ...


 
 
نصب انواع پانابرد پاناسونیک :
 
نصب انواع سیستم های دوربین مداربسته دیجیتال پاناسونیک آنالوگ پاناسونیک و IP پاناسونیک :

دوربین مدار بسته پاناسونیک WV-NP502  - دوربین مدار بسته پاناسونیک WV-CW970   
-
دوربین مدار بسته پاناسونیک WV-CW500  -  دوربین مدار بسته پاناسونیکWV-CS570  
دوربین مدار بسته پاناسونیک WV-CP500  -  دوربین مدار بسته پاناسونیک HCM381K   
دوربین مداربسته پاناسونیکHCM331A - دوربین مدار بسته پاناسونیکCZ362  
سیستم مدار بسته پاناسونیکBL-C10A  - دوربین مدار بسته پاناسونیک WV-CF364   
دوربین مدار بسته پاناسونیک WV-CF334  -  دوربین مدار بسته پاناسونیکWV-CF324  
دوربین مدار بسته پاناسونیک CP280   -  دوربین مدار بسته پاناسونیکNF-302  -
دوربین مدار بسته پاناسونیکWV-CW960  -  دوربین مدار بسته پاناسونیک WV-CP500 
سیستم مدار بسته پاناسونیک WV-CW480  -  دوربین مدار بسته پاناسونیکWV-CZ352
دوربین مدار بسته پاناسونیک WV-NS202  -  دوربین مدار بسته پاناسونیکWV-CP480 
دوربین مدار بسته پاناسونیکWV-NP240  -   دوربین مدار بسته پاناسونیکWV-CS950  
دوربین مداربسته پاناسونیک HCM547  -  دوربین مداربسته پاناسونیکHCM527  -
دوربین مداربسته پاناسونیک  BLC111  -   دوربین مداربسته پاناسونیک مدلBLC131
دوربین مداربسته پاناسونیک BLC140  -  دوربین مداربسته پاناسونیک مدلBLC210
دوربین مداربسته پاناسونیک مدلBLC230  -  دوربین مداربسته پاناسونیک مدلHCM735
دوربین مداربسته پاناسونیک مدلHCM701  -  دوربین مداربسته پاناسونیک مدلHCM715
دوربین مداربسته پاناسونیک مدلSF346  -  دوربین مداربسته پاناسونیک مدلSF336
دوربین مداربسته پاناسونیک مدلSP102  -  دوربین مداربسته پاناسونیک مدلSW396 
دوربین مداربسته پاناسونیکSC386  -  دوربین مداربسته پاناسونیک مدلSW395 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SC385  -  دوربین مداربسته پاناسونیک مدلSF335  
دوربین مداربسته پاناسونیک مدل NW502S  -  دوربین مداربسته پاناسونیک مدلSF342 
دوربین مداربسته پاناسونیک مدل SW352  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CW590
دوربین مداربسته پاناسونیک مدل NW470  -   دوربین مداربسته پاناسونیک مدلSW395  
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CW590  -  دوربین مداربسته پاناسونیک مدلSW396
دوربین مداربسته پاناسونیک مدلSF335  -   دوربین مداربسته پاناسونیک مدلSF335 
دوربین مداربسته پاناسونیک مدلSF346  -  دوربین مداربسته پاناسونیک مدلBLC101 
دوربین مداربسته پاناسونیک مدلSF342  -  دوربین مداربسته پاناسونیک مدلSF135
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SW458  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SW175   
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SW558  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CS580 
دوربین پاناسونیک WV-SF438دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SP509 
دوربین پاناسونیک WV-SP508  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-cp300 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CF354  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SF538 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CP600  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SF539
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CF102  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SF548
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SP305  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SF549 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SW598  - دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SW314 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SW316L - دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SW314 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SW155  - دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CF600 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SW539  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CW364 
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SF135  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CW334 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SP105  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SW558 
دوربین پاناسونیک WV-SW458دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SP306 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CF504  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SF138 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SW559  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SF332 
دوربین مدار بسته پاناسونیکWV-SW152  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SW172 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SP302  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SW174
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-ST165  -  دوربین مداربسته پاناسونیک wv-st162 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CW380  -  دوربین مداربسته پاناسونیک BL-VP104 
دوربین مداربسته پاناسونیک BL -VP101  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CL930 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SC588  -  دوربین پاناسونیک مدل WV-CF344 
دوربین پاناسونیک مدلWV-CP294  -  دوربین پاناسونیک مدل WV-CP620 
دوربین پاناسونیک مدل WV-CW314 L  -  دوربین پاناسونیک مدل BB-HCM531 
دوربین پاناسونیک مدلWV-NF284  -  دوربین پاناسونیک مدلWV-NP304
دوربین پاناسونیک مدل WV-NS950  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SFV611L  
دوربین پاناسونیک مدل WV-NW484  - دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SPW631LT  
دوربین پاناسونیک مدلWV-NW960دوربین مداربسته  پاناسونیک WV-SPW611L 
دوربین پاناسونیک مدلWV-SF448  -  دوربین مدار بسته پاناسونیک WV-SPN631 
دوربین مداربسته پاناسونیک vt164  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SFN631L 
دوربین مداربسته پاناسونیک vt164w  -  دوربین مداربسته  پاناسونیک WV-SFN311
دوربین مداربسته پاناسونیک  vt164wدوربین مداربسته پاناسونیکWV-SPN310 
دوربین مداربسته پاناسونیک c160دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SPN311 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SPW631L   -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SC588 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SPW611   -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SF138 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SPN611  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SW115 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SFV481   -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SW158 
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-CF314L  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SFN310   
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CF304L  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CP630 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SFV631L  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SFV631LT   
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SFR631L  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SFR611L   
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SFR311  -   دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SFR310 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SFN611L  -  دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SFN311L  
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-CF634  -   دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SPN531
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SFV311  -  دوربین مداربسته پاناسونیک K- F134L3 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SFV631L  -  دوربین مدار بسته پاناسونیکWV-CF374 
دوربین مداربسته پاناسونیک K- F134L1  -   دوربین مداربسته پاناسونیک K- W114 L3
دوربین مداربسته پاناسونیک K-W114 L1  -  دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SBV111M 
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SFV311A  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SFV110 
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SFR311A  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SC588A 
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SFN110  -  دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SC387A 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SFN130  -  دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SW397B 
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SFV310A  -  دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SFV781L
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SF132  -  دوربین مداربسته پاناسونیک BB-HCM547 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SFV531  -  دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SW598A 
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SPV781L  -  دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SPW312L 
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SPW532L  -   دوربین مداربسته پاناسونیک BL-VP101 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SW316  -  دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SW458MA 
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SW395A  -  دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SPW531 
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SW155MA  -  دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SPW311 
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SPN531A  -  دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SPN311A 
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SPN310A  -  دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SFR531 
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SFR310A  -  دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SFN531
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SFN480  -   دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SFN310A 
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SBV131M  -  دوربین مداربسته پاناسونیکWV-SFN311A 
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-CW634S  -  دوربین مداربسته پاناسونیکWV-CW634F 
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-CW630S  -   دوربین مداربسته پاناسونیکWV-CW594A 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CW594  -  دوربین مداربسته پاناسونیکWV-CW590A 
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-CW324L  -  دوربین مداربسته پاناسونیکWV-CW314L 
دوربین مداربسته پاناسونیکWV-CW304L  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CS584 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CP634  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CP624 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CP604  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CP314 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CP310  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CP304 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CF624  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-CF614 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-S2111L  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-S2110  
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-S2131  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-S2531LN 
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-SW2231L  -  دوربین مداربسته پاناسونیک WV-S2130 

نصب سیستم های امنیتی آنالوگ و IP پاناسونیک - ارتقاء ظرفیت هارد رکوردر های پاناسونیک - ارتقاء سیستم های مداربسته آنالوگ پاناسونیک و IP پاناسونیک - نصب دوربین های DOM پاناسونیک - نصب دوربین باکس پاناسونیک - نصب دوربین بولت پاناسونیک - نصب دوربین FIX پاناسونیک - نصب دوربین PTZ پاناسونیک - نصب دوربین وندال پاناسونیک - نصب دوربین IRدار پاناسونیک - نصب دوربین SPEED DOM پاناسونیک - نصب دوربین فضای داخل پاناسونیک - نصب دوربین فضای بیرون پاناسونیک -نصب دوربین های پلاک خوان پاناسونیک - نصب دوربین بر روی دکل  - نصب کنترل های آنالوگ پاناسونیک - نصب کنترل های IP پاناسونیک - نصب ماتریکس آنالوگ پاناسونیک - نصب ماتریکس IP پاناسونیک - نصب دوربین 4K پاناسونیک - نصب رکوردر های HD پاناسونیک - توسعه سیستم های مداربسته پاناسونیک - رفع ایراد سیستم های مداربسته پاناسونیک - نصب دوربین های سری HCM پاناسونیک - نصب دوربین های خانگی پاناسونیک - نصب دوربین های ضد باران پاناسونیک - نصب دوربین های FIX آنالوگ - نصب دوربین فیکس IP - نصب دوربین بولت آنالوگ - نصب دوربین بولت IP -  نصب دوربین باکس آنالوگ - نصب دوربین باکس IP -نصب دوربین داخلی آنالوگ - نصب دوربین داخلی IP - نصب دوربین بیرونی IP -نصب دوربینی آنالوگ و ...

نصب انواع ماتریکس پاناسونیک وسیستم مدیریت تصاویر پاناسونیک :
دوربین مداربسته پاناسونیک WV-S2531  - پاناسونیک کی برد WV-CU650 
ماتریکس پاناسونیک WJ-SX650  -   رکوردر پاناسونیک WJHD88 
دستگاه DVR WJ-HD716 پاناسونیک  -   ذخیره‌ساز تصاویر آی‌پی آیدیس DR-83 
دستگاه کنترل WV-CU950 پاناسونیک  -  نرم افزار پاناسونیک WV-ASM300  
دستگاه NVR WJ-ND300 پاناسونیک  -  NVR پاناسونیک WJ-NX400 
دستگاه DVR WJ-RT416 پاناسونیک  -  NVR پاناسونیکN316 
پاناسونیک ان وی آر WJ-ND400  -  پاناسونیک DVR WJ-HL208 
نرم افزار پاناسونیک مدل ASM 200  -  نرم افزار پاناسونیک مدل ASM100  
NVRپاناسونیک N308   -  ان وی آر پاناسونیک WJ -NV200 

 

 نصب انواع مانیتورهای صنعتی پاناسونیک :

مانینور صنعتی پاناسونیک TH-98LQ70  -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-84LQ70
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-98LQ70L  -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-84LQ70L
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-55AF1   -مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-49AF1
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-42AF1مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-55SF1H
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-49SF1H  -مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-42SF1H
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-42SF1H  -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-55SF2
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-49SF2   -مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-43SF2
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-80LF50  -مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-47LFX6N
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-70LF50  -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-55LF80
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-49LF80  -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-42LF80
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-55LF8  -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-49LF8
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-42LF8   -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-84EF1
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-75EF1   -  مانیتور تاچ پاناسونیک TH-80BF1
مانیتور تاچ پاناسونیک TH-65BF1   -  مانیتور تاچ پاناسونیک TH-50BF1
مانیتور تاچ پاناسونیک TH-75BQE1  -  مانیتور تاچ پاناسونیک TH-65BFE1
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-47LFX60
نصب مانیتور های صنعتی LED پاناسوینک - نصب مانیتور های صنعتی LCD پاناسوینک - نصب مانیتور های صنعتی  4K پاناسوینک -
نصب مانیتور های صنعتی پلاسما پاناسوینک - نصب مانیتورهای صنعتی روی دیوار - اتصال مانیتور صنعتی به یکدیگر - پنل در آوردن مانیتور های صنعتی پاناسونیک - ارتقاءمانیتور های صنعتی پاناسونیک و...

نصب انواع ویدئو وال های پاناسونیک :
مانند:

ویدئو وال پاناسونیک TH-55VF1H - ویدئو وال پاناسونیک TH-55LFV70
ویدئو وال پاناسونیک  TH-55LFV8  - ویدئو وال پاناسونیک TH-55LFV60
ویدئو وال پاناسونیک TH-49LFV8  - ویدئو وال پاناسونیک TH-55LFV6
ویدئو وال پاناسونیک TH-47LFV5  -  ویدئو وال پاناسونیک TH-55LFV5
نصب نمایشگر شهری پاناسونیک -نصب ویدئو وال پاناسونیک - نصب مولتی پروسسور پاناسونیک - نصب اینترفیس پاناسونیک - نصب ورودی و خروجی DVI - نصب ورودی و خروجی HDSDI - نصب سیستم کامپیوتری مربوطه- نصب براکت ویدئو وال پاناسونیک- اتوماسیون صنعتی  - نصب ویدئو وال اداری
 - نصب ویدئو وال بانکی - نصب ویدئو وال بیمارستانی - نصب ویدئو وال فروشگاهی- نصب ویدئو وال پاناسونیک برای مرکز کنترل - نصب ویدئو پاناسونیک FULL HD -  و ...


نصب انواع کولر گازی پاناسونیک و اسپیلت های پاناسونیک و تهویه هوای پاناسونیک :

نصب کولر گازی 9 هزار پاناسونیک - نصب کولر گازی 12هزار پاناسونیک - نصب کولر گازی 17 هزار پاناسونیک- نصب کولر گازی 24 هزار پاناسونیک - نصب کولر گازی 32 هزار پاناسونیک - نصب کابل کشی و داکت کشی پاناسونیک - انجام تنظیمات مربوطه کولر گازی و اسپیلت پاناسونیک - ارتقاء ظرفیت کولر گازی پاناسونیک - جابه جایی کولر گازی و اسپیلت پاناسونیک و ...


نصب  انواع تصفیه هوا پاناسونیک:

تصفیه هوا پاناسونیک F-VXF70M  -  تصفیه کننده هوا پاناسونیک F-PXH55M
تصفیه هوا پاناسونیک F-PXC50  -   تصفیه کننده هوا پاناسونیک F-VXK90M 
تصفیه کننده هوا پاناسونیک F-VXL40  -   تصفیه کننده هوا پاناسونیک F-PXM55M 
تصفیه کننده هوا پاناسونیک F-VK655  -  تصفیه کننده هوا پاناسونیک F-VXK70M
تصفیه کننده هوا پاناسونیک F-PXL45M  -   تصفیه کننده پاناسونیک F-VXH50M
تصفیه کننده هوا پاناسونیک F-PXF35M  -   تصفیه کننده هوا پاناسونیک F-VXF35M 
 


نصب انواع آیفون تصویری پاناسونیک :
مانند:


آیفون تصویری پاناسونیک  VL-SW250BXآیفون تصویری پاناسونیکVL-SW102BX 
آیفون تصویری پاناسونیکVL-G201GE  -  آیفون تصویری پاناسونیک VL-SF70 
آیفون تصویری پاناسونیک VL-SF70  -    ایستگاه لابی پاناسونیک VL-V590  
آیفون تصویری پاناسونیک VL-SWD272  -آیفون تصویری اناسونیک VL-SVD272 
آیفون تصویری پاناسونیک VL-SV30CX  -  آیفون پاناسونیک VL-SVN511 
کنسول لابی پاناسونیک VL-V900  -  باکس کنترل پاناسونیک VL-V700 
ایستگاه لابی پاناسونیک VL-VF540  -  باکس توسعه پاناسونیک VL-V701 
آیفون تصویری پاناسونیکVL-G201GE 
نصب آیفون تصویری پاناسونیک -نصب آیفون تصویری آنالوگ - نصب کدینگ پاناسونیک - نصب آیفون بیسیم پاناسونیک - نصب آنتن های پاناسونیک - نصب آنتن های تقویت برد پاناسونیک - نصب آیفون های شبکه پاناسونیک - نصب آیفون IP پاناسونیک - ارتقاء سیستم آیفون پاناسونیک - نصب آیفون سیاه و سفید پاناسونیک - نصب آیفون رنگی پاناسونیک - داکت کشی و کابل کشی آیفون پاناسونیک - توسعه و گسترش سیستم آیفون پاناسونیک و ...


نصب انواع سیستم های کنفرانس پاناسونیک
مانند:
دوربین کنفرانس پاناسونیک AW-HE120K  -  ویدئو کنفرانس پاناسونیک KX-VC1000   
دوربین کنفرانس پاناسونیک AW-HE120W  -  ویدئو کنفرانس پاناسونیک KX-VC1300
دوربین کنفرانس پاناسونیک AW-HE50HN  -  ویدئو کنفرانس پاناسونیک  KX-VC1600
دوربین کنفرانس پاناسونیک AW-HE50 S  -  دوربین کنفرانس پاناسونیک AW-HR140 
دوربین کنفرانس پاناسونیکAW - HE40Hدوربین کنفرانس پاناسونیک AW - HE40SDI-
ویدئو کنفرانس KX-VC2000 پاناسونیک  -  دوربین مداربسته پاناسونیک AW-HE2 
دوربین کنفرانس پاناسونیک AW-UE70W  -  دوربین کنفرانس پاناسونیک AW-HE130W 
دوربین کنفرانس پاناسونیک AW-HE130 K  -  کنترل کننده دوربین پاناسونیک  AW-HEA10W 
دوربین کنفرانس پاناسونیک GP-VD151  -   کنترل کننده دوربین پاناسونیک  AW-HEA10K 
دوربین کنفرانس پاناسونیک GP-VD131  -   تلفن کنفرانس پاناسونیک  KX-NT700

نصب سیستم کنفرانس پاناسونیک NT700 - نصب سیستم های کنفرانس پاناسونیک - نصب سیستم های کنفرانس 2 نفره - نصب سیستم های کنفرانس 10 نفره - نصب سیستم های کنفرانس 20 نفره - نصب سیستم های کنفرانس 30 نفره - نصب سیستم های کنفرانس 40 نفره و...
نصب دوربین های مخصوص کنفرانس پاناسونیک - نصب نرم افزارهای مرتبط سیستم کنفرانس - نصب سیستم کنفرانس در شعبات مختلف - نصب میکروفون  و بلندگو و متعلقات سیستم کنفرانس پاناسونیک - کابل کشی و داکت کشی سیستم کنفرانس - ارتقاء سیستم کنفرانس پاناسونیک - توسعه سیستم کنفرانس پاناسونیک و ...
نصب انواع دی وی دی رکوردر های پاناسونیک
مانند:

رکوردر پاناسونیکDMR-EH59G   -   رکوردر پاناسونیک  DMR-EH69  
دی وی دی رکوردر پاناسونیک مدل  EX88  -   دی وی دی رکوردر پاناسونیک مدل EX88 
بلوری پاناسونیک مدل DMRBS850   -  بلوری پاناسونیک مدلBST940
بلوری پاناسونیکBST750  -  رکوردر پاناسونیک EH595 
رکوردر پاناسونیک EH585  -  بلوری پاناسونیک DMP-BD73
رکوردر پاناسونیک EX93  -   رکوردر پاناسونیک EX79  
بلوری پاناسونیک DMP-UB400   -  بلوری پاناسونیک DMP-BDT270  
بلوری پاناسونیک DMP-BDT165  -     رکوردر پاناسونیک DMR-PWT550 
رکوردر پاناسونیک DMR-EX83  
نصب انواع بلوری های پاناسونیک -


نصب انواع سیستم صوتی حرفه ای پاناسونیک
مانند:

سیستم صوتی پاناسونیک SA-MAX5000GS -   سیستم صوتی پاناسونیک  SA-MAX9000GS  -  
سیستم صوتی پاناسونیک SC-UX100   -  سیستم استریو پاناسونیکSC-HC295
سیستم صوتی پاناسونیک  SC-CMAX5GS-K  -   سیستم صوتی پاناسونیک SC-VKX95GS-K   
سیستم صوتی پاناسونیک SC-VKX95GS-K   -   سیستم صوتی پاناسونیک SC-VKX65GS-K  - 
سیستم صوتی پاناسونیک SA-MAX7000   -  سیستم استریو پاناسونیک SC-HC395
سیستم صوتی پاناسونیک SC-VKX25GS-K   -   سیستم صوتی پاناسونیک SC-PM250 
نصب آمپلی فایر پاناسونیک - نصب اسپیکر پاناسونیک - نصب سیستم صوتی بلوتوث دار - نصب سیستم صوتی ساب دار پاناسونیک -
نصب ورودی و خروجی HDMI - نصب سیستم صوتی پاناسونیک با قابلیت نورپردازی - سیستم صوتی با قابلیت ضبط و پخش روی USB -
 
نصب انواع ساندبار های پاناسونیک
مانند:
تازه ها و خبر ها
مقالات
پر بیننده ترین محصولات
 دستگاه فکس پاناسونیک مدل...
تعداد مشاهده محصول: 18073
 دستگاه فکس پاناسونیک مدل...
تعداد مشاهده محصول: 14652
 تلفن بی سیم پاناسونیک مد...
تعداد مشاهده محصول: 13895
 تلفن بی سیم پاناسونیک مد...
تعداد مشاهده محصول: 13126
 تلفن بی سیم پاناسونیک مد...
تعداد مشاهده محصول: 12270
 تلفن بی سیم پاناسونیک مد...
تعداد مشاهده محصول: 11066
 تلفن بی سیم پاناسونیک مد...
تعداد مشاهده محصول: 10982
 دستگاه فکس پاناسونیک مدل...
تعداد مشاهده محصول: 10282
 سانترال پاناسونیک مدل KX...
تعداد مشاهده محصول: 10245
 دستگاه فکس پاناسونیک مدل...
تعداد مشاهده محصول: 9820
کلیه حقوق این مجموعه متعلق به وب سایت ایران پاناسونیک می باشد.
طراحی وب، سئو و پشتیبانی: توسعه فناوری اطلاعات جهان افزار نوین