تاریخ امروز: جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱  
منوی اصلی
آمار سایت
بازدید امروز: 170
بازدید دیروز: 1691
بازدید هفته: 7006
بازدید ماه: 16496
بازدید کل: 5063976
تعمیرات و پشتیبانی انواع فکس پاناسونیک
فکس حرارتی پاناسونیک مانند :
فکس لیزری پاناسونیک مانند:
فکس رولی پاناسونیک مانند :

تعمیرات شامل:
تعمیرات تخصصی انواع هدفکس پاناسونیک - شارژ تونرفکس پاناسونیک - تعمیر تونر و کارتریج فکس پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع درام فکس پاناسونیک - تعمیر کاغذ کش پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع مین برد فکس پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع هیترفکس پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع اسکنر پاناسونیک - تعمیر گوشی فکس پاناسونیک - تعمیر دهنی  فکس پاناسوتیک - تعمیر اسپیکر فکس پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع یونیت  فکس پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع فکس لیزری -رولی و حرارتی پاناسونیک
رفع ایراد ارسال و دریافت فکس پاناسونیک - رفع ایراد کپی فکس پاناسونیک -تعمیر تخصصی ترمال هد فکس پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع درایو موتورفکس پاناسونیک - تعمیر درایو کامل فکس پاناسونیک - سرویس فکس پاناسونیک و ...
تعمیرات و پشتیبانی انواع تلفن پاناسونیک:

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1031   -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7431   
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7431  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7302
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1032  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7431   
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1033  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7321 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1061  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7301 
 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3532  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG5776 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل  KX-TG1062  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل Kx-TG4342  
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1311BX  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6411    
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6421  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6432 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل BB-GT1502  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6431 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG2360  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6441  
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6442   -    تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6700 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG2361  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6451 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6700  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7301 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3023  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6702  
 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7301   -تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3531 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3033  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3531   
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3521  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6022BX 
تلفن رومیزی پاناسونیک مدلKX-TS880  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG8120  
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل رKX-TG7432  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG8090 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG8202  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9311  
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل TG9471  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6461 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG8411  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل TG7642   
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG8421  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3611 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9331 - تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9391 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9382   - تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1100
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9332  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG938 
 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9361  -    تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG6582BX 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9341  -  تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG9322BX  
 تلفن بی سیم پاناسونیک مدل  TG7622  -  تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG6531BX  
تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG6632BX  - تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6641BX 
تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG7532BX  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6641BX  
تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG7531BX  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6641BX  
 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6672BX  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-8521 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6541BX  - تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-8611  
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3721BX  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-3811  
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-1312  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-3412 
تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG3722BX  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-1312  
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-3412  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-1612  
تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG3711BX  -تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-3412  
تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG5511BX  -تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9321  
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9321  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-7742   
تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG6511BX  -تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7741 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6521BX  -تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9472 
 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6592  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9392  
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3612  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG1034 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG5771  - تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG8021 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3822  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-2721   
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3821  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3721BX
تلفن پاناسونیک KX-TG4222  -     تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG 6841
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7872  -   تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6561
تلفن بیسیم پاناسونیکKX-TG8022  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-2711 
 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-1711   -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-7511 
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6443  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-4711  
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-2480  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-8511  
تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-2340  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-6842 
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7621B  - تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-3812 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-3661  - تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-4741  
تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-4742  -    تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGE272 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-6821  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6523 
بیسیم پاناسونیک مدل kx-tg4732-4733  - تلفن بیسیم پاناسونیک  KX-TGH263 
تلفن بیسیم پاناسونیک  KX-PRD262  -  تلفن پاناسونیک مدل KX-TGE243 
بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG4221  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGH262 
بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG313  -  تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TGE242 
تلفن بیسیم پاناسونیک  KX-TGE240  -     تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG6811 
بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG4731  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGE232 
تلفن بیسیم پاناسونیک  KX-PRS120  -  تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG6711 
تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG7851  - تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG8162 
تلفن بیسیم پاناسوتیک  KX-TGD222  -  تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG8061  
تلفن بیسیم پاناسونیک  KX-TG6612  -تلفن بی سیم پاناسونیک  KX-PRW120 
 تلفن بی سیم پاناسونیک kx-8062  -    تلفن بی سیم پاناسونیک  kx-7732  
تلفن بیسیم پاناسونیک  KX-TG6623  -    تلفن بی سیم پاناسونیک  kx-8063
تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG8280  -  تلفن بی سیم پاناسونیک  kx-4773 
تلفن بی سیم پاناسونیک  kx-6642   -   تلفن بی سیم پاناسونیک kx-TGF382
تلفن بی سیم پاناسونیک  KX-PRW130  - تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TGّF372
تلفن بی سیم پاناسونیک KX - TGD220  -   تلفن بی سیم پاناسونیک KX- PRD260 
 تلفن بی سیم پاناسونیک KX-E232  -تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TGE263
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRX110  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF350
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF352  -    -تلفن بی سیم پاناسونیک kx-TGF382
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGH260  -    تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-210V 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-3651  -   تلفن بی سیم پاناسونیک KX-6843
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-5522  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-E263
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-6622  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-6458
 تلفن بی سیم پاناسونیک KX-6881    -   تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRL260 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-E233   -تلفن بی سیم پاناسونیک KX-2722
تلفن بی سیم پاناسونیک KX4772تلفن بی سیم پاناسونیک KX-7861
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7863  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-F372
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-9581تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG5521 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6532  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6611 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-2711  -   تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGB210 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-9582B  -   تلفن بی سیم پاناسونیک KX-1711
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-D212   -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-D210
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRX120  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGB110
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC210  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC222  
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRL262  -   تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7873  
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-E212   -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7642  
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-4711  -  تلفن بی سیم پاناسونیک  KX-9542 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-6881  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-6622 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRW110  - تلفن بی سیم پاناسونیک KX-3600 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3662  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-7644 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-7653  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2512 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-2873  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-8011
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-2522  -  تلفن بیسیم پاناسونیک 2420 KX-TG 
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGH210  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGK210 
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF310  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGC422 
تلفن بیسیم پاناسونیک kx-TGD310  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6721 
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF320  -   تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGC420 
تلفن بیسیم پاناسونیک kx-TGD320  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF110  
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6021  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF373 
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGB112  -    تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGC412 
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG5621  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGE110 
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGC410  -تلفن بیسیم پاناسونیک KX-PRS110 
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGH220  -   تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF120  
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF322  -   تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGE220 
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS2378  -  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS840 
 
تلفن رومیزی پاناسونیک KX-TS7716  -    تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-7705  
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS3282   -   تلفن رومیزی پاناسونیک KX-S4200 
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS560  -  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-7703 
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS580  -  تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-2375 
  
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-7705  -   تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS600  
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS620  -   تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TSC62  
 
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS208  -   تلفن رومیزی پاناسونیک مدل  KX-2371
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TSC11  -  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS520 
 
تلفن رومیزی پاناسونیک KX-9300  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-2511
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TSC35  -  تلفن رومیزی پاناسونیکKX-S4100 
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-S500  -  تلفن بیسیم پاناسونیک 2122 KX-TG 
 


تعمیرات تخصصی انواع تلفن باسیم و بی سیم پاناسونیک شامل: تعمیرات تخصصی انواع ال سی دی تلفن پاناسونیک  -تعمیرات تخصصی انواع کی پد پاناسونیک -تعمیر ات تخصصی انواع تلفن دو گوشی و سه گوشی پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع اسپیکر  تلفن پاناسونیک  - تعمیر کپسول پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع گوشی پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع برد تلفن پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع شارژر تلفن پاناسونیک- تعمیرات تخصصی انواع مین برد اصلی تلفن پاناسونیک  -رفع ایراد برد پایین پاناسونیک - رفع ایراد بوق تلفن پاناسونیک - تعمیر دهنی تلفن پاناسونیک - تعمیرات تخصصی صدای انواع تلفن پاناسونیک - رفع ایراد خش خش - تعمیر ادابتور پاناسونیک - ایراد باتری پاناسونیک - سیم فنری پاناسونیک- تعمیر اسکلت گوشی پاناسونیک-تعمیرات تخصصی انواع پاور تلفن پاناسونیک
تعمیر شارژر و ...


تعمیرات و پشتیبانی انواع سانترال پاناسونیک :
سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA100   -   سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA200 
سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA600  -  سانترال پاناسونیک مدل KX-TDE100 
سانترال پاناسونیک مدل KX-TDE200  -  سانترال پاناسونیک KX-TDA100D 
سانترال پاناسونیک مدل KX-TDE600  -   سانترال پاناسونیک KX-HTS32 
سانترال پاناسونیک مدل KX-TEM824  -  سانترال پاناسونیک KX-NSX2000 
سانترال پاناسونیک مدل KX-TES824  -  سانترال پاناسونیک KX-NSX1000 
صندوق صوتی پاناسونیکTVM200  -  سانترال پاناسونیک مدل KX - NS500 
سانترال پاناسونیک KX-TDA 620  -   سانترال پاناسونیک مدل TA308 
سانترال پاناسونیک مدلTDA100DBA  -  سانترال پاناسونیک مدلTDA-100DBP 
موزیک هلد سانترال  -   دستگاه ضبط مکالمات   -  صندوق صوتی TVM50 
سانترال پاناسونیک مدل KX-TEA308  -  سانترال پاناسونیک مدل KX-NS700 
سانترال پاناسونیک مدل KX- NS1000  -  سانترال پاناسونیک مدل KX- NS300 
سانترال پاناسونیک مدل KX-T7636   -  سانترال پاناسونیک مدل KX-T7730  
تلفن با سیم پاناسونیکDT333     -    تلفن با سیم پاناسونیک7665 
تلفن با سیم پاناسونیکDT343   -    تلفن با سیم پاناسونیک7636 
پاناسونیک KX-DT390    -   پاناسونیک KX-DT303 
تلفن پاناسونیک IP KX-NT400  -    تلفن ساتترال پاناسونیکIP KX-NT321 
تلفن سانترال پاناسونیک IP KX-NT343   -   ماژول پاناسونیک IP KX-NT305 
ماژول پاناسونیک IP KX-NT303   -    تلفن سانترال پاناسونیک KX-DT346  
تلفن سانترال پاناسونیک KX-7735  -   تلفن سانترال پاناسونیک KX-T7765 

تعمیرات تخصصی انواع سانترال پاناسونیک شامل :
تعمیرات تخصصی انواع باکس مرکزی سانترال پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع مین برد سانترال پاناسونیک - تعمیر برد پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع سوختگی نوسان برق سانترال پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع برد خطوط داخلی سانترال پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع برد خطوط شهری سانترال پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع کالر آیدی پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع اپراتور گویا پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع تلفن دیجیتال پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع تلفن ip پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع تلفن آنالوگ پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع تلفن دکت پاناسونیک -تعمیر گوشی دکت پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع تلفن هایبریدسانترال پاناسونیک -تعمیر آنتن دکت پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع تلفن sip پاناسونیک سانترال-
  تعمیرات تخصصی انواع منبع تغذیه سانترال پاناسونیک  - پاناسونیکKX-TDA6105  تعمیر کارت کارت حافظه   -ریموت  سانترالپاناسونیک   تعمیرتخصصی انواع کارت 
 پاناسونیک KX-TDA6110  تعمیر کارت رابط پایه و باکس -پاناسونیک KX-TDA6111  تعمیر کارت رابط باکس اول و دومرابط بین باکسهای اول و دوم و سوم
   - پاناسونیک KX-TDA0171 تعمیرات تخصصی کارت کارت 8خط داخلی برای تلفن های دیجیتال
-KX-TDA6174 پاناسونیک  تعمیر کارت داخلی معمولی  - پاناسونیکKX-TDA6175   تعمیر کارت داخلی با چراغ نشان دهنده پیام 
پاناسونیکKX-TDA0173 تعمیرات تخصصی کارت داخلی معمولی  -
 پاناسونیکKX-TDA6181 تعمیرات تخصصی کارت16خط شهری   -  پاناسونیکKX-TDA6201 پایه وصل کردن باکس به دیوار  تعمیر
 پاناسونیکKX-TDA0189 کالر آی دی برای 8خط همراه با موزیک پشت خط تعمیر کارت
 پاناسونیکKX-TDA0193کارت کالر آی دی برای 8خط تعمیر کارت -  پاناسونیک KX-TDA6920  کارت حافظه جانبی تعمیر
 پاناسونیکKX-TDA0284   BRIتعمیر ات تخصصیکارت 4پورت  -پاناسونیکKX-TDA0288  کارت 8پورت BRIات تخصصی تعمیر
پاناسونیک KX-TDA0290 کارت PRI یا اتصال دو دستگاه  ات تخصصیتعمیر
پاناسونیک KX-TDA0484  کارت اتصال دو دستگاه به یکدیگر از راه دور برای 4 کانال از طریق IP ات تخصصیتعمیر
KX-TDA0490   ات تخصصیکارت اتصال دو دستگاه به یکدیگر از راه دور برای 16 کانال از طریق IP تعمیر
KX-TDA0470 کارت داخلی IP برای 16 داخلی  تعمیرات تخصصیپاناسونیک
پاناسونیک KX-TDA0161  کارت درب باز کن 4 پورت تعمیر   -  KX-TDA0162  کارت درب باز کن 2 پورت تعمیر پاناسونیک
پاناسونیک KX-TDA0164  کارت حس گر خارجی 4 کاناله تعمیر  - پاناسونیکKX-TDA0191  کارت دیزای 4 کاناله تعمیرات تخصصی

 پاناسونیک سانترال  KX-TDA0170تعمیرات تخصصی کارت 8خط داخلی برای تلفن های دیجیتال . آنالوگ و هایبرید
تعمیرات تخصصی کارت آپشن KX-TDA0190  پاناسونیک سانترال -
 سانترال پاناسونیک KX-TDA0168   تعمیر کارت کالر آی دی 8کاناله  روی کارت های داخلی بدون کالرآی دی
تعمیر کارت 8خط شهری KX-TDA0180 پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت 16خط شهری KX-TDA0181 پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت کالر آی دی برای 8خط همراه با موزیک پشت خط KX-TDA0189پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت 4خط شهری بدون کالر آی دی KX-TDA0183   پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت 8خط شهری KX-TDA0184 پاناسونیکE&M
تعمیرات  تخصصی  کارت KX-TDA0188پاناسونیک سانترالE1
تعمیر کارت 30 لینک مخابرات برای شمارههای 4و5 رقمی KXTDA0290 پاناسونیک 
تعمیرات تخصصی کارت اتصال دو دستگاه به یکدیگر از راه دور برای 4 کانال از طریق IP پاناسونیک سانترال KX-TDA0484
تعمیرات تخصصی کارت  اتصال دو دستگاه به یکدیگر از راه دور برای 16 کانال از طریقIP  پاناسونیک سانترال   KX-TDA0490
تعمیرات تخصصی کارت 8 خط شهری با کالر آی دی KX-TDA1180 پاناسونیک 
تعمیرات تخصصی کارت KX-TDA1186 پاناسونیک سانترال کارت 8خط شهری قابل نصب روی کارت 1180
تعمیرات تخصصی  کارت 4 کاناله آنتن دکت KX-TDA0143  پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت 8 کاناله آنتن دکت KX-TDA0144 پاناسونیک
تعمیرات تخصصی کارت 8خط داخلی برای تلفن های دیجیتال KX-TDA0171  پاناسونیک
تعمیرات تخصصی کارت 16خط داخلی برای تلفن های دیجیتالKX-TDA0172  پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت برای 16 داخلی IP کارت داخلی  KX-TDA0470 پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت16خط داخلی برای تلفنهای آنالوگ همراه با کالرآی دی و چراغ پیام  KX-TDA1176 پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت24خط داخلی برای تلفنهای آنالوگ همراه با کالرآی دی و چراغ پیام KX-TDA1178  پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت 2کاناله دیزا همراه با پیام گیر 120 دقیقه ای حداکثر 250پیام KX-TDA0192 پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت 4کاناله دیزا همراه با پیام گبر 120دقیقه ای حداکثر 500پیام KX-TDA0194 پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت شبکه و کارتCTI  KX-TDA0410   پاناسونیک سانترال
 پاناسونیک KX-NCP1104تعمیرات تخصصی کارت 4 کانال ویپ سانترال
 پاناسونیک KX-NCP1170تعمیرات تخصصی کارت 4 پورت داخلی دیجیتال هایبرید سانترال
پاناسونیک KX-NCP1171تعمیرات تخصصی کارت 8 پورت داخلی دیجیتال سانترال
پاناسونیک KX-NCP1172تعمیرات تخصصی کارت 16 پورت داخلی دیجیتال سانترال 
KX-NCP1187تعمیرات تخصصی کارت T-1  پاناسونیک سانترال
KX-NCP1188تعمیرات تخصصی  کارت  E-1  پاناسونیک سانترال

پاناسونیک KX-NCP 1180 تعمیر کارت آنالوگ 4 خط شهری سانترال
KX-NCP1187پاناسونیک  PRI تعمیر کارت
 تعمیرات تخصصی کارت فعال سازی تک کاربر  پاناسونیک KX-NCS2101
 تعمیرات تخصصی کارت فعال سازی 5 کاربر پاناسونیک KX-NCS2205
 تعمیرات تخصصی کارت فعال سازی 10 کاربر پاناسونیک KX-NCS2110
 تعمیرات تخصصی کارت فعال سازی40   کاربر پاناسونیک KX-NCS2140
تعمیرات تخصصی کارت فعال سازی 128 کاربر پاناسونیک KX-NCS2149
 تعمیرات تخصصی کارت فعال سازی شبکه تک کاربر پاناسونیک KX-NCS2901
 تعمیر ات تخصصیکارت فعال سازی شبکه 5 کاربر پاناسونیک KX-NCS2905
تعمیرات تخصصی کارت فعال سازی شبکه  10کاربر پاناسونیک KX-NCS2910
تعمیرات تخصصی کارت فعال سازی شبکه 40  کاربر پاناسونیک KX-NCS2940
تعمیرات تخصصی کارت فعال سازی شبکه 128 کاربر پاناسونیک KX-NCS2949
تعمیرات تخصصی کارت 2 کانال شهریIP  KX-NCS 3102 پاناسونیک
تعمیرات تخصصی کارت 4 کانال شهریIP  KX-NCS 3104  پاناسونیک سانترال
KX-NCS4701  پاناسونیک  SIPتعمیرات تخصصی کارت تک کانال  سانترال
KX-NCS4704  پاناسونیک  SIPتعمیرات تخصصی کارت 4 کانال سانترال
KX-NCS4708  پاناسونیک  SIPتعمیرات تخصصی کارت 8 کانال سانترال 

 پاناسونیک KX-TDA3161تعمیرات تخصصی کارت در باز کن 4 پورت سانترال
پاناسونیک KX-TDA3162تعمیرات تخصصی کارت در باز کن 2 پورت سانترال
 پاناسونیک KX-TDA 3171تعمیرات تخصصی کارت 4 پورت داخلی دیجیتال سانترال
پاناسونیک KX-TDA 3172تعمیرات تخصصی کارت 8 پورت داخلی دیجیتال سانترال
تعمیرات تخصصی ترانک KX-TDA3188E-1 پاناسونیک سانترال
 پاناسونیک KX-TDA 3193تعمیرات تخصصی کارت دیزای 2 کانال سانترال
 پاناسونیک KX-TDA3191تعمیرات تخصصی کارت 4 پورت کالر آیدی سانترال
 پاناسونیک KX-TDA 3196تعمیرات تخصصی کارت ریموت
تعمیرات تخصصی کارت 2پورت BRI  KX-TDA3280  پاناسونیک سانترال  
 پاناسونیک KX-TDA3450تعمیرات تخصصی سیپ ترانک 4 کانال سانترال
پاناسونیک KX-TDA3451تعمیرات تخصصی کارت ویپ 4 کانال سانترال
KX-TDA3283تعمیرات تخصصی کارت 1 پورت BRI  پاناسونیک سانترال
تعمیرات انواع ویدئو پروژکتورهای کلاسی پاناسونیک –پروژکتور های مخصوص آمفی تئاتر پاناسونیک –پروژکتور های حرفه ای پاناسونیک – پروژکتور های سینمایی پاناسونیک –پروزکتور های اتاق کنفرانس پاناسونیک :

ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-2055  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB80E 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-5600S  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-F200E 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-42445  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-lb55N 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-F100S  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB50SE 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-L6500EL  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-lb50N 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-LB90E  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-CW240 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB78VE  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-RW330 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-F300  -  پروژکتور پاناسونیک PT-TW231 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-ST10EA  -   پروژکتور پاناسونیک PT-VX500 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-LB90NTEA  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EX600 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB1  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EX500 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PT-LB2  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LS26 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-D6000  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LX26 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VX400  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LX22 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-AR100  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-7000 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DZ680  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EX630 
پروژکتور پاناسونیک PT-VX400NT  -   دستگاه ویدئوپروژکتورمدل PT-EX16K 
پروژکتور پاناسونیک PT-LX26H  -  دستگاه ویدئوپروژکتورمدلPT-EX12K 
پروژکتور پاناسونیک PT-LX30H  -  دستگاه ویدئوپروژکتورمدل PT-VX505N 
 ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-LX270  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک VX42Z
ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-LX271  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک VX600
ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-LX300  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک VX410
ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-RZ470  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک VX415NZ
ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-RZ475  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک-TW331
ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-AE6000  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک LB330
ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-AE8000  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک LB280
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT- EW630  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدلVX510 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DZ6700  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل EX610 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DX810  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DW740S 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک EX800  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB360 
ویدئو پروژکتورPT-TW331R  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VX575N 
ویدئو پروژکتورPT-TW250  -   ویدئو پروژکتورPT-VZ575N 
ویدو پروژکتور پاناسونیک PT- Lx321  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB332 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT- LB300  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DW17K2 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT- CX300  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-RQ13K 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT- RZ370  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DZ570 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT- VZ570  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DZ870 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک pT- LS26  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EZ770 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT- RW430  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-LB382 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TW231R  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DX610 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT- LX22  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-425NZ 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک EX510  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DZ13K 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DZ16K2  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DS12K 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DZ21K  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DW11K 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DS20K  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-RW630 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DW17K  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DZ10K 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DX820  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EZ590 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-RZ12K  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW550 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DZ16K  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EX620 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-RS11K  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EX520 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DZ21K2  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DX500 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DS20K2  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DW530 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-RZ570W  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DZ780 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-RW430  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DW750 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-RZ370  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-RZ570B 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DW830  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DX100 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW640  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW540 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EZ570  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-FW430 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW630  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VW535N 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW530  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VZ570 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-FZ570  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-FX400 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VW530  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LW312
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VW435N  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LW330
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VW430  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LW280
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VW355N  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB300
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VW350  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LW271
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VX425N  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LX321
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VX420  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB3
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VW330  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB1V
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB412  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LW25H
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LW362  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-CW331R
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-TW343R  -    ویدئو پرژکتور پاناسونیک PT-sx320 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TW342   -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VW431D 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TX402  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LZ370 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TX312  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW650 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TW331R  -  ویدئو پرژکتور پاناسونیک PT-RZ970 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TX301R  -   ویدئو پرژکتور پاناسونیک PT-RZ770 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TW230  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW730Z
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-ST10  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-EX800Z

 
تعمیرات تخصصی انواع ویدیو پروژکتورشامل :
تعمیرات تخصصی انواع لامپ تصویرویدیو پروژکتور پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواعلنز ویدیو پروژکتورپاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواعپاورویدیو پروژکتور پاناسونیک -فن پاناسونیک - 3lcd -بالاست پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواعبردویدیو پروژکتور پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع تراشه DMD ویدیو پروژکتور پاناسونیک- تعمیر چرخ رنگ پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع منشور رنگ ویدیو پروژکتورپاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع اپتیک ویدیو  پروژکتور پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع پاور لامبلاست ویدیو پروژکتور پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع تغییر رنگ ویدیو پروژکتور پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع ایراد صفحات پلاریزه ویدیو پروژکتور پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع ایرادات نشناختن ورودی ویدیو پروژکتور پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع ایرادات نمایش تصویر بی کیفیت ویدیو پروژکتور پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع رفع پرش تصویرویدیو پروژکتور پاناسونیک - رفع ایراد خاموش شدن خود به خود دستگاه 

تعمیراتتخصصی انواع ویدیو پروژکتور هوشمند پاناسونیک - تعمیراتتخصصی انواع ویدیو پروژکتور شورت ترو پاناسونیک - تعمیراتتخصصی انواع ویدیو پروژکتور الترا شورت ترو  پاناسونیک- تعمیراتتخصصی انواع ویدیو پروژکتور 3D پاناسونیک -
تعمیراتتخصصی انواع ویدیوپروژکتور FULL HD  پاناسونیک- تعمیراتتخصصی انواع ویدیو پروژکتور های سینما خانواده پاناسونیک و ...
تعمیرات و پشتیبانی انواع پانابرد پاناسونیک

 

تعمیرات تخصصی انواع ویدیو پروژکتور پاناسونیک شامل :
رول پانابردپاناسونیک-تعمیرات تخصصی ورق نخوردن  صفحات پانابرد پاناسونیک- ایراد صفحه - سیاهی پیرینت -تعمیرات تخصصیپرینترپانابرد پاناسونیک -تعمیرات تخصصی برد اصلی پانابرد پاناسونیک - تعمیرات تخصصی برد پاور پانابرد پاناسونیک- تعمیرات تخصصی سنسورهای پانابرد پاناسونیک
تعمیرات و پشتیبانی انواع مونیتور صنعتی پاناسونیک

مانینور صنعتی پاناسونیک TH-98LQ70  -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-84LQ70
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-98LQ70L  -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-84LQ70L
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-55AF1   -مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-49AF1
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-42AF1مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-55SF1H
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-49SF1H  -مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-42SF1H
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-42SF1H  -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-55SF2
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-49SF2   -مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-43SF2
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-80LF50  -مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-47LFX6N
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-70LF50  -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-55LF80
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-49LF80  -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-42LF80
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-55LF8  -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-49LF8
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-42LF8   -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-84EF1
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-75EF1   -  مانیتور تاچ پاناسونیک TH-80BF1
مانیتور تاچ پاناسونیک TH-65BF1   -  مانیتور تاچ پاناسونیک TH-50BF1
مانیتور تاچ پاناسونیک TH-75BQE1  -  مانیتور تاچ پاناسونیک TH-65BFE1
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-47LFX60


تعمیرات تخصصی انواع مونیتور صنعتی پاناسونیک شامل :

تعمیرات تخصصی انواعبرد مونیتور صنعتی پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع پنل مونیتور صنعتی پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواعپاور مونیتور صنعتی پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواعفلت مونیتور صنعتی پاناسونیک -ایراد LCD - فریمور پاناسونیک - HDMI پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع پورت مونیتور صنعتی پاناسونیک - ایراد سیستم کامپیوتر - ایراد ریموت -ایراد تاچ -ایراد VGA - ایراد کامپوننت - منبع تغذیه -ایراد DVI - تعمیر صفحه شکسته و تعویض صفحه شکسته مانیتور
تعمیر برد تغذیه مانیتور - تعمیر برد پنل و برطرف کردن عیوب تغذیه پنل - تعمیرات تخصصی انواعبرطرف کردن اشکالات پنل مانند رنگ کم، تصویر شطرنجی و نور ضعیف صفحه نمایش مونیتور صنعتی پاناسونیک - تعمیر سوکت VGA، تعمیر سوکت HDMI و تعمیر سوکت آداپتور - تعمیرات تخصصی انواع مانیتورهای صنعتی چشمک زن و آنهایی که تصویر ندارند پاناسونیک.تعمیرات و پشتیبانی انواع لپ تاپ صنعتی پاناسونیک و تبلت پاناسونک . موبایل های صنعتی پاناسونیک
لپ تاپ صنعتی پاناسونیکCF-53   -    لپ تاپ صنعتی پاناسونیکCF-54  
تبلت صنعتی TOUCH PAD FZ-E1   -      تبلت صنعتی TOUCH PAD FZ-B2 
تبلت صنعتی  TOUCH PAD FZ-Q2    -    تبلت صنعتی TOUCH PAD FZ-A2
موبایل صنعتی پاناسونیک TOUCH PAD FZ-G1

 
تعمیرات نخصصی انواع لپ تاپ - تبلت و موبایل صنعتی پاناسونیک شامل:
مشکل روشن نشدن لپ تاپ  - ایراد NO POWER - رفع ایراد بوت نشدن دستگاه - رفع ایراد LCD - رفع ایراد گرافیک - تعمیرات نخصصی انواعایراد پورت لپ تاپ وتبلت صنعتی پاناسونیک - رفع ایراد خاموش شدن ناگهانی دستگاه - رفع ایراد لپ تاپ بابت دمای بالا - تعمیرات نخصصی انواع ایراد هنگ کردن لپ تاپ -تبلت و موبایل صنعتی پاناسونیک - رفع ایراد Over Heat - تعمیرات نخصصیترمیم و بازیابی لپ تاپ و تبلت صنعتی بابت رفع مشکلات باتری

رفع ایراد نداشتن خروجی صدا - رفع ایراد تغذیه - رفع ایراد خرابی مدار باکها - رفع ایراد آبخوردگی - ریکاوری لپ تاپ - رفع ایراد چیپ رگیولاتور پاور -
رفع مشکلات مربوط به کار نکردن کیبرد - رفع مشکل عدم برقراری مادربرد - رفع ایراد قطعات اینترنال و اکسترنال - رفع ایراد USB -  رفع پرش ال سی دی -
ریکاوری مادربرد - تعمیرات باتری  لپ تاپ پاناسونیک - آدابتور لپ تاپ صنعتی پاناسونیک -


تعمیرات و پشتیبانی انواع آیفون پاناسونیک

آیفون تصویری پاناسونیک  VL-SW250BXآیفون تصویری پاناسونیکVL-SW102BX 
آیفون تصویری پاناسونیکVL-G201GE  -  آیفون تصویری پاناسونیک VL-SF70 
آیفون تصویری پاناسونیک VL-SF70  -    ایستگاه لابی پاناسونیک VL-V590  
آیفون تصویری پاناسونیک VL-SWD272  -آیفون تصویری اناسونیک VL-SVD272 
آیفون تصویری پاناسونیک VL-SV30CX  -  آیفون پاناسونیک VL-SVN511 
کنسول لابی پاناسونیک VL-V900  -  باکس کنترل پاناسونیک VL-V700 
ایستگاه لابی پاناسونیک VL-VF540  -  باکس توسعه پاناسونیک VL-V701 
آیفون تصویری پاناسونیکVL-G201GE 

تعمیرات تخصصی انواع آیفون تصویری پاناسونیک شامل:
تعمیرات تخصصی انواع پنل جلو دری آیفون پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواعدرباز کن آیفون پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع برد صدا آیفون پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع برد تصویر آیفون پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع پاور آیفون پاناسونیک - ایراد شارژ -ایراد LCD - ایراد مداری -ایراد برد اصلی- رفع ایراد اتصالی - رفع ایراد سیم کشی - عیب یابی قفل آیفون - رفع خرابی صدای رفت و برگشت -

تعمیرات تخصصی انواع آیفون تصویری آنالوگ پاناسونیک- تعمیرات تخصصی انواعکدینگ آیفون پاناسونیک -  تعمیر آنتن های پاناسونیک - تعمیر آنتن های تقویت برد پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع آیفون های شبکه پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع آیفون IP پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع آیفون سیاه و سفید پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع آیفون رنگی پاناسونیک و...
تعمیرات تخصصی  و پشتیبانی انواع رکوردر پاناسونیک

رکوردر پاناسونیکDMR-EH59G   -   رکوردر پاناسونیک  DMR-EH69   -
دی وی دی رکوردر پاناسونیک مدل EX88  -  بلوری پاناسونیک مدل DMRBS850 
بلوری پاناسونیک مدلBST940    - 
رکوردر پاناسونیک EH585  
بلوری پاناسونیکBST750  -  رکوردر پاناسونیک EH595 
رکوردر پاناسونیک EX93  -   رکوردر پاناسونیک EX79  
بلوری پاناسونیک DMP-BD73   -   بلوری پاناسونیک DMP-BDT165 
بلوری پاناسونیک DMP-UB400   -  بلوری پاناسونیک DMP-BDT270 

 رکوردر پاناسونیک DMR-EX83    -   رکوردر پاناسونیک DMR-PWT550 
دی وی دی رکوردر پاناسونیک مدل EX88 

تعمیرات تخصصی انواع رکوردر حرفه ای پاناسونیک شامل:
تعمیرات تخصصی انواع اپتیک رکوردرپاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع پاور رکوردرپاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع لنز رکوردرپاناسونیک -ایراد مکانیک - تعمیرات تخصصی انواع مین بردرکوردر پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواعپورت رکوردر پاناسونیک -ایراد HDMI - ایراد VGA  - ایراد DVI  -  ایراد اتصالی پاور - ایراد ریموت - رفع ایراد نوسان - رفع ایراد ضبط و پخش -تعمیرات تخصصی انواع درایور رکوردر پاناسونیک - رفع ایراد رکورد بر روی هارد رکوردر پاناسونیک و...تعمیرات و پشتیبانی انواع ویدئو وال پاناسونیک
ویدئو وال پاناسونیک TH-55VF1H - ویدئو وال پاناسونیک TH-55LFV70
ویدئو وال پاناسونیک  TH-55LFV8  - ویدئو وال پاناسونیک TH-55LFV60
ویدئو وال پاناسونیک TH-49LFV8  - ویدئو وال پاناسونیک TH-55LFV6
ویدئو وال پاناسونیک TH-47LFV5  -  ویدئو وال پاناسونیک TH-55LFV5


تعمیرات تخصصی انواع ویدیو وال پاناسونیک شامل :
تعمیرات تخصصی انواع برد ویدیووال پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع پنل ویدیووال پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع پاور ویدیووال پاناسونیک - فلت پاناسونیک -ایراد LCD - تعمیرات تخصصی انواعفریمور ویدیووال پاناسونیک - HDMI پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع پورت ویدیووال پاناسونیک- ایراد سیستم کامپیوتر - ایراد ریموت -ایراد تاچ -ایراد VGA - ایراد کامپوننت - منبع تغذیه -ایراد DVI - اینترفیس پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواعپرسسور ویدیووال پاناسونیک - تعمیرات تخصصی ایراد پردازنده ویدیووال پاناسونیک- تعمیرات تخصصی ایراد کالیبراسیون ویدیووال پاناسونیک- رفع ایراد LAN ویدیووال پاناسونیک - تعمیر ورودی و خروجی DVIویدیووال پاناسونیک - تعمیر ورودی و خروجی HDSDI - تعمیر سیستم کامپیوتری مربوطه- نصب براکت ویدئو وال پاناسونیک و ...

تعمیرات تخصصی و پشتیبانی انواع دوربین مداربسته پاناسونیک

دوربین مدار بسته پاناسونیک WV-NP502  - دوربین مدار بسته پاناسونیک WV-CW970   
-
دوربین مدار بسته پاناسونیک WV-CW500  -  دوربین مدار بسته پاناسونیکWV-CS570  
دوربین مدار بسته پاناسونیک WV-CP500  -  دوربین مدار بسته پاناسونیک HCM381K   
دوربین مداربسته پاناسونیکHCM331A - دوربین مدار بسته پاناسونیکCZ362  
سیستم مدار بسته پاناسونیکBL-C10A  - دوربین مدار بسته پاناسونیک WV-CF364   
دوربین مدار بسته پاناسونیک WV-CF334  -  دوربین مدار بسته پاناسونیکWV-CF324  
دوربین مدار بسته پاناسونیک CP280   -  دوربین مدار بسته پاناسونیکNF-302  -
دوربین مدار بسته پاناسونیکWV-CW960  -  دوربین مدار بسته پاناسونیک WV-CP500 
سیستم مدار بسته پاناسونیک WV-CW480  -  دوربین مدار بسته پاناسونیکWV-CZ352
دوربین مدار بسته پاناسونیک WV-NS202  -  دوربین مدار بسته پاناسونیکWV-CP480 
دوربین مدار بسته پاناسونیکWV-NP240  -   دوربین مدار بسته پاناسونیکWV-CS950  
دوربین مداربسته پاناسونیک HCM547  -  دوربین مداربسته پاناسونیکHCM527  -
دوربین مداربسته پاناسونیک  BLC111  -   دوربین مداربسته پاناسونیک مدلBLC131
دوربین مداربسته پاناسونیک BLC140  -  دوربین مداربسته پاناسونیک مدلBLC210
دوربین مداربسته پاناسونیک مدلBLC230  -  دوربین مداربسته پاناسونیک مدلHCM735