تاریخ امروز: سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳  
منوی اصلی
آمار سایت
بازدید امروز: 145
بازدید دیروز: 1273
بازدید هفته: 3816
بازدید ماه: 47832
بازدید کل: 6055695
تعمیرات و پشتیبانی انواع فکس پاناسونیک
فکس حرارتی پاناسونیک مانند :
فکس پاناسونیک 501 و ...
دلیل خاموش شدن فکس حرارتی پاناسونیک
دلیل کارنکردن فکس حرارتی پاناسونیک

دلیل سیاه بودن برگه فکس شده
دلیل سیاه بودن برگه فکس گرفته شده
 
فکس لیزری پاناسونیک مانند:
فکس رولی پاناسونیک مانند :

تعمیرات شامل:
تعمیرات تخصصی انواع هدفکس پاناسونیک - شارژ تونرفکس پاناسونیک - تعمیر تونر و کارتریج فکس پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع درام فکس پاناسونیک - تعمیر کاغذ کش پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع مین برد فکس پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع هیترفکس پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع اسکنر پاناسونیک - تعمیر گوشی فکس پاناسونیک - تعمیر دهنی  فکس پاناسوتیک - تعمیر اسپیکر فکس پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع یونیت  فکس پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع فکس لیزری -رولی و حرارتی پاناسونیک
رفع ایراد ارسال و دریافت فکس پاناسونیک - رفع ایراد کپی فکس پاناسونیک -تعمیر تخصصی ترمال هد فکس پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع درایو موتورفکس پاناسونیک - تعمیر درایو کامل فکس پاناسونیک - سرویس فکس پاناسونیک و ...
تعمیرات و پشتیبانی انواع تلفن پاناسونیک:

تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1031   -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7431   
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7431  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7302
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1032  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7431   
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1033  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7321 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1061  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7301 
 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3532  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG5776 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل  KX-TG1062  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل Kx-TG4342  
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG1311BX  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6411    
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6421  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6432 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل BB-GT1502  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6431 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG2360  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6441  
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6442   -    تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6700 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG2361  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6451 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6700  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7301 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3023  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6702  
 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG7301   -تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3531 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3033  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3531   
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3521  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6022BX 
تلفن رومیزی پاناسونیک مدلKX-TS880  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG8120  
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل رKX-TG7432  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG8090 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG8202  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9311  
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل TG9471  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG6461 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG8411  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل TG7642   
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG8421  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3611 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9331 - تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9391 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9382   - تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1100
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9332  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG938 
 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9361  -    تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG6582BX 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG9341  -  تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG9322BX  
 تلفن بی سیم پاناسونیک مدل  TG7622  -  تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG6531BX  
تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG6632BX  - تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6641BX 
تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG7532BX  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6641BX  
تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG7531BX  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6641BX  
 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6672BX  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-8521 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6541BX  - تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-8611  
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3721BX  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-3811  
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-1312  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-3412 
تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG3722BX  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-1312  
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-3412  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-1612  
تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG3711BX  -تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-3412  
تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG5511BX  -تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9321  
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9321  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-7742   
تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TG6511BX  -تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7741 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6521BX  -تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9472 
 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6592  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG9392  
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3612  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG1034 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG5771  - تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG8021 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3822  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-2721   
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3821  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3721BX
تلفن پاناسونیک KX-TG4222  -     تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG 6841
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7872  -   تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6561
تلفن بیسیم پاناسونیکKX-TG8022  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-2711 
 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-1711   -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-7511 
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6443  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-4711  
تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-2480  -   تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-8511  
تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-2340  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-6842 
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG7621B  - تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-3812 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-3661  - تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-4741  
تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-4742  -    تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGE272 
تلفن بی سیم پاناسونیک مدلKX-6821  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6523 
بیسیم پاناسونیک مدل kx-tg4732-4733  - تلفن بیسیم پاناسونیک  KX-TGH263 
تلفن بیسیم پاناسونیک  KX-PRD262  -  تلفن پاناسونیک مدل KX-TGE243 
بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG4221  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGH262 
بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG313  -  تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TGE242 
تلفن بیسیم پاناسونیک  KX-TGE240  -     تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG6811 
بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG4731  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGE232 
تلفن بیسیم پاناسونیک  KX-PRS120  -  تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG6711 
تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG7851  - تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG8162 
تلفن بیسیم پاناسوتیک  KX-TGD222  -  تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG8061  
تلفن بیسیم پاناسونیک  KX-TG6612  -تلفن بی سیم پاناسونیک  KX-PRW120 
 تلفن بی سیم پاناسونیک kx-8062  -    تلفن بی سیم پاناسونیک  kx-7732  
تلفن بیسیم پاناسونیک  KX-TG6623  -    تلفن بی سیم پاناسونیک  kx-8063
تلفن بیسیم پاناسونیک مدل KX-TG8280  -  تلفن بی سیم پاناسونیک  kx-4773 
تلفن بی سیم پاناسونیک  kx-6642   -   تلفن بی سیم پاناسونیک kx-TGF382
تلفن بی سیم پاناسونیک  KX-PRW130  - تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TGّF372
تلفن بی سیم پاناسونیک KX - TGD220  -   تلفن بی سیم پاناسونیک KX- PRD260 
 تلفن بی سیم پاناسونیک KX-E232  -تلفن بی سیم پاناسونیکKX-TGE263
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRX110  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF350
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF352  -    -تلفن بی سیم پاناسونیک kx-TGF382
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGH260  -    تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-210V 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-3651  -   تلفن بی سیم پاناسونیک KX-6843
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-5522  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-E263
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-6622  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-6458
 تلفن بی سیم پاناسونیک KX-6881    -   تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRL260 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-E233   -تلفن بی سیم پاناسونیک KX-2722
تلفن بی سیم پاناسونیک KX4772تلفن بی سیم پاناسونیک KX-7861
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7863  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-F372
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-9581تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG5521 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6532  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG6611 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-2711  -   تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGB210 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-9582B  -   تلفن بی سیم پاناسونیک KX-1711
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-D212   -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-D210
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRX120  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGB110
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC210  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGC222  
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRL262  -   تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7873  
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-E212   -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG7642  
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-4711  -  تلفن بی سیم پاناسونیک  KX-9542 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-6881  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-6622 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-PRW110  - تلفن بی سیم پاناسونیک KX-3600 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG3662  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-7644 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-7653  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TG2512 
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-2873  -  تلفن بی سیم پاناسونیک KX-8011
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-2522  -  تلفن بیسیم پاناسونیک 2420 KX-TG 
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGH210  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGK210 
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF310  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGC422 
تلفن بیسیم پاناسونیک kx-TGD310  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6721 
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF320  -   تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGC420 
تلفن بیسیم پاناسونیک kx-TGD320  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF110  
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG6021  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF373 
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGB112  -    تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGC412 
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TG5621  -  تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGE110 
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGC410  -تلفن بیسیم پاناسونیک KX-PRS110 
تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGH220  -   تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGF120  
تلفن بی سیم پاناسونیک KX-TGF322  -   تلفن بیسیم پاناسونیک KX-TGE220 
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS2378  -  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS840 
 
تلفن رومیزی پاناسونیک KX-TS7716  -    تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-7705  
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS3282   -   تلفن رومیزی پاناسونیک KX-S4200 
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS560  -  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-7703 
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS580  -  تلفن با سیم پاناسونیک مدل KX-2375 
  
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-7705  -   تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS600  
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS620  -   تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TSC62  
 
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS208  -   تلفن رومیزی پاناسونیک مدل  KX-2371
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TSC11  -  تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TS520 
 
تلفن رومیزی پاناسونیک KX-9300  -  تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-2511
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-TSC35  -  تلفن رومیزی پاناسونیکKX-S4100 
تلفن رومیزی پاناسونیک مدل KX-S500  -  تلفن بیسیم پاناسونیک 2122 KX-TG 
 علت کارنکردن تلفن پاناسونیک
علت ست نبودن تلفن بی سیم با بیس پاناسونیک

علت خرابی نمایشگر تلفن پاناسونیک
علت کارنکردن آیفون تلفن پاناسونیک
علت سخت شدن شماره گیری تلفن پاناسونیک

تعمیرات تخصصی انواع تلفن باسیم و بی سیم پاناسونیک شامل: تعمیرات تخصصی انواع ال سی دی تلفن پاناسونیک  -تعمیرات تخصصی انواع کی پد پاناسونیک -تعمیر ات تخصصی انواع تلفن دو گوشی و سه گوشی پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع اسپیکر  تلفن پاناسونیک  - تعمیر کپسول پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع گوشی پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع برد تلفن پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع شارژر تلفن پاناسونیک- تعمیرات تخصصی انواع مین برد اصلی تلفن پاناسونیک  -رفع ایراد برد پایین پاناسونیک - رفع ایراد بوق تلفن پاناسونیک - تعمیر دهنی تلفن پاناسونیک - تعمیرات تخصصی صدای انواع تلفن پاناسونیک - رفع ایراد خش خش - تعمیر ادابتور پاناسونیک - ایراد باتری پاناسونیک - سیم فنری پاناسونیک- تعمیر اسکلت گوشی پاناسونیک-تعمیرات تخصصی انواع پاور تلفن پاناسونیک
تعمیر شارژر و ...
علت زنگ نخوردن تلفن بی سیم پاناسونیک
علت کارنکردن دگمه اسپیکر تلفن باسیم پاناسونیک
دلیل زودخراب شدن باطری تلفن پاناسونیک
علت شارژ نشدن تلفن بی سیم پاناسونیک
علت هنگ کردن تلفن پاناسونیک

تعمیرات و پشتیبانی انواع سانترال پاناسونیک :
سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA100   -   سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA200 
سانترال پاناسونیک مدل KX-TDA600  -  سانترال پاناسونیک مدل KX-TDE100 
سانترال پاناسونیک مدل KX-TDE200  -  سانترال پاناسونیک KX-TDA100D 
سانترال پاناسونیک مدل KX-TDE600  -   سانترال پاناسونیک KX-HTS32 
سانترال پاناسونیک مدل KX-TEM824  -  سانترال پاناسونیک KX-NSX2000 
سانترال پاناسونیک مدل KX-TES824  -  سانترال پاناسونیک KX-NSX1000 
صندوق صوتی پاناسونیکTVM200  -  سانترال پاناسونیک مدل KX - NS500 
سانترال پاناسونیک KX-TDA 620  -   سانترال پاناسونیک مدل TA308 
سانترال پاناسونیک مدلTDA100DBA  -  سانترال پاناسونیک مدلTDA-100DBP 
موزیک هلد سانترال  -   دستگاه ضبط مکالمات   -  صندوق صوتی TVM50 
سانترال پاناسونیک مدل KX-TEA308  -  سانترال پاناسونیک مدل KX-NS700 
سانترال پاناسونیک مدل KX- NS1000  -  سانترال پاناسونیک مدل KX- NS300 
سانترال پاناسونیک مدل KX-T7636   -  سانترال پاناسونیک مدل KX-T7730  
تلفن با سیم پاناسونیکDT333     -    تلفن با سیم پاناسونیک7665 
تلفن با سیم پاناسونیکDT343   -    تلفن با سیم پاناسونیک7636 
پاناسونیک KX-DT390    -   پاناسونیک KX-DT303 
تلفن پاناسونیک IP KX-NT400  -    تلفن ساتترال پاناسونیکIP KX-NT321 
تلفن سانترال پاناسونیک IP KX-NT343   -   ماژول پاناسونیک IP KX-NT305 
ماژول پاناسونیک IP KX-NT303   -    تلفن سانترال پاناسونیک KX-DT346  
تلفن سانترال پاناسونیک KX-7735  -   تلفن سانترال پاناسونیک KX-T7765 

تعمیرات تخصصی انواع سانترال پاناسونیک شامل :
تعمیرات تخصصی انواع باکس مرکزی سانترال پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع مین برد سانترال پاناسونیک - تعمیر برد پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع سوختگی نوسان برق سانترال پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع برد خطوط داخلی سانترال پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع برد خطوط شهری سانترال پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع کالر آیدی پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع اپراتور گویا پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع تلفن دیجیتال پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع تلفن ip پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع تلفن آنالوگ پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع تلفن دکت پاناسونیک -تعمیر گوشی دکت پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع تلفن هایبریدسانترال پاناسونیک -تعمیر آنتن دکت پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع تلفن sip پاناسونیک سانترال-
  تعمیرات تخصصی انواع منبع تغذیه سانترال پاناسونیک  - پاناسونیکKX-TDA6105  تعمیر کارت کارت حافظه   -ریموت  سانترالپاناسونیک   تعمیرتخصصی انواع کارت 
 پاناسونیک KX-TDA6110  تعمیر کارت رابط پایه و باکس -پاناسونیک KX-TDA6111  تعمیر کارت رابط باکس اول و دومرابط بین باکسهای اول و دوم و سوم
   - پاناسونیک KX-TDA0171 تعمیرات تخصصی کارت کارت 8خط داخلی برای تلفن های دیجیتال
-KX-TDA6174 پاناسونیک  تعمیر کارت داخلی معمولی  - پاناسونیکKX-TDA6175   تعمیر کارت داخلی با چراغ نشان دهنده پیام 
پاناسونیکKX-TDA0173 تعمیرات تخصصی کارت داخلی معمولی  -
 پاناسونیکKX-TDA6181 تعمیرات تخصصی کارت16خط شهری   -  پاناسونیکKX-TDA6201 پایه وصل کردن باکس به دیوار  تعمیر
 پاناسونیکKX-TDA0189 کالر آی دی برای 8خط همراه با موزیک پشت خط تعمیر کارت
 پاناسونیکKX-TDA0193کارت کالر آی دی برای 8خط تعمیر کارت -  پاناسونیک KX-TDA6920  کارت حافظه جانبی تعمیر
 پاناسونیکKX-TDA0284   BRIتعمیر ات تخصصیکارت 4پورت  -پاناسونیکKX-TDA0288  کارت 8پورت BRIات تخصصی تعمیر
پاناسونیک KX-TDA0290 کارت PRI یا اتصال دو دستگاه  ات تخصصیتعمیر
پاناسونیک KX-TDA0484  کارت اتصال دو دستگاه به یکدیگر از راه دور برای 4 کانال از طریق IP ات تخصصیتعمیر
KX-TDA0490   ات تخصصیکارت اتصال دو دستگاه به یکدیگر از راه دور برای 16 کانال از طریق IP تعمیر
KX-TDA0470 کارت داخلی IP برای 16 داخلی  تعمیرات تخصصیپاناسونیک
پاناسونیک KX-TDA0161  کارت درب باز کن 4 پورت تعمیر   -  KX-TDA0162  کارت درب باز کن 2 پورت تعمیر پاناسونیک
پاناسونیک KX-TDA0164  کارت حس گر خارجی 4 کاناله تعمیر  - پاناسونیکKX-TDA0191  کارت دیزای 4 کاناله تعمیرات تخصصی

 پاناسونیک سانترال  KX-TDA0170تعمیرات تخصصی کارت 8خط داخلی برای تلفن های دیجیتال . آنالوگ و هایبرید
تعمیرات تخصصی کارت آپشن KX-TDA0190  پاناسونیک سانترال -
 سانترال پاناسونیک KX-TDA0168   تعمیر کارت کالر آی دی 8کاناله  روی کارت های داخلی بدون کالرآی دی
تعمیر کارت 8خط شهری KX-TDA0180 پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت 16خط شهری KX-TDA0181 پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت کالر آی دی برای 8خط همراه با موزیک پشت خط KX-TDA0189پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت 4خط شهری بدون کالر آی دی KX-TDA0183   پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت 8خط شهری KX-TDA0184 پاناسونیکE&M
تعمیرات  تخصصی  کارت KX-TDA0188پاناسونیک سانترالE1
تعمیر کارت 30 لینک مخابرات برای شمارههای 4و5 رقمی KXTDA0290 پاناسونیک 
تعمیرات تخصصی کارت اتصال دو دستگاه به یکدیگر از راه دور برای 4 کانال از طریق IP پاناسونیک سانترال KX-TDA0484
تعمیرات تخصصی کارت  اتصال دو دستگاه به یکدیگر از راه دور برای 16 کانال از طریقIP  پاناسونیک سانترال   KX-TDA0490
تعمیرات تخصصی کارت 8 خط شهری با کالر آی دی KX-TDA1180 پاناسونیک 
تعمیرات تخصصی کارت KX-TDA1186 پاناسونیک سانترال کارت 8خط شهری قابل نصب روی کارت 1180
تعمیرات تخصصی  کارت 4 کاناله آنتن دکت KX-TDA0143  پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت 8 کاناله آنتن دکت KX-TDA0144 پاناسونیک
تعمیرات تخصصی کارت 8خط داخلی برای تلفن های دیجیتال KX-TDA0171  پاناسونیک
تعمیرات تخصصی کارت 16خط داخلی برای تلفن های دیجیتالKX-TDA0172  پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت برای 16 داخلی IP کارت داخلی  KX-TDA0470 پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت16خط داخلی برای تلفنهای آنالوگ همراه با کالرآی دی و چراغ پیام  KX-TDA1176 پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت24خط داخلی برای تلفنهای آنالوگ همراه با کالرآی دی و چراغ پیام KX-TDA1178  پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت 2کاناله دیزا همراه با پیام گیر 120 دقیقه ای حداکثر 250پیام KX-TDA0192 پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت 4کاناله دیزا همراه با پیام گبر 120دقیقه ای حداکثر 500پیام KX-TDA0194 پاناسونیک سانترال
تعمیرات تخصصی کارت شبکه و کارتCTI  KX-TDA0410   پاناسونیک سانترال
 پاناسونیک KX-NCP1104تعمیرات تخصصی کارت 4 کانال ویپ سانترال
 پاناسونیک KX-NCP1170تعمیرات تخصصی کارت 4 پورت داخلی دیجیتال هایبرید سانترال
پاناسونیک KX-NCP1171تعمیرات تخصصی کارت 8 پورت داخلی دیجیتال سانترال
پاناسونیک KX-NCP1172تعمیرات تخصصی کارت 16 پورت داخلی دیجیتال سانترال 
KX-NCP1187تعمیرات تخصصی کارت T-1  پاناسونیک سانترال
KX-NCP1188تعمیرات تخصصی  کارت  E-1  پاناسونیک سانترال

پاناسونیک KX-NCP 1180 تعمیر کارت آنالوگ 4 خط شهری سانترال
KX-NCP1187پاناسونیک  PRI تعمیر کارت
 تعمیرات تخصصی کارت فعال سازی تک کاربر  پاناسونیک KX-NCS2101
 تعمیرات تخصصی کارت فعال سازی 5 کاربر پاناسونیک KX-NCS2205
 تعمیرات تخصصی کارت فعال سازی 10 کاربر پاناسونیک KX-NCS2110
 تعمیرات تخصصی کارت فعال سازی40   کاربر پاناسونیک KX-NCS2140
تعمیرات تخصصی کارت فعال سازی 128 کاربر پاناسونیک KX-NCS2149
 تعمیرات تخصصی کارت فعال سازی شبکه تک کاربر پاناسونیک KX-NCS2901
 تعمیر ات تخصصیکارت فعال سازی شبکه 5 کاربر پاناسونیک KX-NCS2905
تعمیرات تخصصی کارت فعال سازی شبکه  10کاربر پاناسونیک KX-NCS2910
تعمیرات تخصصی کارت فعال سازی شبکه 40  کاربر پاناسونیک KX-NCS2940
تعمیرات تخصصی کارت فعال سازی شبکه 128 کاربر پاناسونیک KX-NCS2949
تعمیرات تخصصی کارت 2 کانال شهریIP  KX-NCS 3102 پاناسونیک
تعمیرات تخصصی کارت 4 کانال شهریIP  KX-NCS 3104  پاناسونیک سانترال
KX-NCS4701  پاناسونیک  SIPتعمیرات تخصصی کارت تک کانال  سانترال
KX-NCS4704  پاناسونیک  SIPتعمیرات تخصصی کارت 4 کانال سانترال
KX-NCS4708  پاناسونیک  SIPتعمیرات تخصصی کارت 8 کانال سانترال 

 پاناسونیک KX-TDA3161تعمیرات تخصصی کارت در باز کن 4 پورت سانترال
پاناسونیک KX-TDA3162تعمیرات تخصصی کارت در باز کن 2 پورت سانترال
 پاناسونیک KX-TDA 3171تعمیرات تخصصی کارت 4 پورت داخلی دیجیتال سانترال
پاناسونیک KX-TDA 3172تعمیرات تخصصی کارت 8 پورت داخلی دیجیتال سانترال
تعمیرات تخصصی ترانک KX-TDA3188E-1 پاناسونیک سانترال
 پاناسونیک KX-TDA 3193تعمیرات تخصصی کارت دیزای 2 کانال سانترال
 پاناسونیک KX-TDA3191تعمیرات تخصصی کارت 4 پورت کالر آیدی سانترال
 پاناسونیک KX-TDA 3196تعمیرات تخصصی کارت ریموت
تعمیرات تخصصی کارت 2پورت BRI  KX-TDA3280  پاناسونیک سانترال  
 پاناسونیک KX-TDA3450تعمیرات تخصصی سیپ ترانک 4 کانال سانترال
پاناسونیک KX-TDA3451تعمیرات تخصصی کارت ویپ 4 کانال سانترال
KX-TDA3283تعمیرات تخصصی کارت 1 پورت BRI  پاناسونیک سانترال
دلیل کارنکردن تلفن سانترال پاناسونیک روی خط تلفن
دلیل کارنکردن تلفن سانترال هایبرید پاناسونیک
دلیل کارنکردن تلفن دیجیتال سانترال پاناسونیک روی باکس سانترال پاناسونیک
نحوه استفاده از تلفن وویپ پاناسونیک
دلیل کارنکردن دیزا سانترال پاناسونیک
دلیل قطع شدن صدای تلفن آنالوگ در سیستم سانترال پاناسونیک

تعمیرات انواع ویدئو پروژکتورهای کلاسی پاناسونیک –پروژکتور های مخصوص آمفی تئاتر پاناسونیک –پروژکتور های حرفه ای پاناسونیک – پروژکتور های سینمایی پاناسونیک –پروزکتور های اتاق کنفرانس پاناسونیک :

ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-2055  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB80E 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-5600S  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-F200E 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-42445  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-lb55N 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-F100S  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB50SE 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-L6500EL  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-lb50N 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-LB90E  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-CW240 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB78VE  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-RW330 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-F300  -  پروژکتور پاناسونیک PT-TW231 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-ST10EA  -   پروژکتور پاناسونیک PT-VX500 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-LB90NTEA  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EX600 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB1  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EX500 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل PT-LB2  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LS26 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-D6000  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LX26 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VX400  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LX22 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-AR100  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-7000 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DZ680  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EX630 
پروژکتور پاناسونیک PT-VX400NT  -   دستگاه ویدئوپروژکتورمدل PT-EX16K 
پروژکتور پاناسونیک PT-LX26H  -  دستگاه ویدئوپروژکتورمدلPT-EX12K 
پروژکتور پاناسونیک PT-LX30H  -  دستگاه ویدئوپروژکتورمدل PT-VX505N 
 ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-LX270  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک VX42Z
ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-LX271  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک VX600
ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-LX300  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک VX410
ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-RZ470  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک VX415NZ
ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-RZ475  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک-TW331
ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-AE6000  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک LB330
ویدئوپروژکتور پاناسونیک PT-AE8000  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک LB280
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT- EW630  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدلVX510 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DZ6700  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل EX610 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DX810  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DW740S 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک EX800  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB360 
ویدئو پروژکتورPT-TW331R  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VX575N 
ویدئو پروژکتورPT-TW250  -   ویدئو پروژکتورPT-VZ575N 
ویدو پروژکتور پاناسونیک PT- Lx321  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB332 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT- LB300  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DW17K2 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT- CX300  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-RQ13K 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT- RZ370  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DZ570 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT- VZ570  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DZ870 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک pT- LS26  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EZ770 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT- RW430  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-LB382 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TW231R  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DX610 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT- LX22  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-425NZ 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک EX510  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DZ13K 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DZ16K2  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DS12K 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DZ21K  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DW11K 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DS20K  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-RW630 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DW17K  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DZ10K 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DX820  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EZ590 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-RZ12K  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW550 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DZ16K  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EX620 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-RS11K  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EX520 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DZ21K2  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DX500 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-DS20K2  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DW530 
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-RZ570W  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DZ780 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-RW430  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DW750 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-RZ370  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-RZ570B 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DW830  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-DX100 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW640  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW540 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EZ570  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-FW430 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW630  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VW535N 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW530  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VZ570 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-FZ570  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-FX400 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VW530  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LW312
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VW435N  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LW330
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VW430  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LW280
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VW355N  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB300
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VW350  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LW271
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VX425N  -  ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LX321
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VX420  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB3
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-VW330  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB1V
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LB412  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LW25H
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LW362  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-CW331R
ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-TW343R  -    ویدئو پرژکتور پاناسونیک PT-sx320 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TW342   -   ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-VW431D 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TX402  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-LZ370 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TX312  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW650 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TW331R  -  ویدئو پرژکتور پاناسونیک PT-RZ970 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TX301R  -   ویدئو پرژکتور پاناسونیک PT-RZ770 
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-TW230  -   ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-EW730Z
ویدئو پروژکتور پاناسونیک PT-ST10  -    ویدئو پروژکتور پاناسونیکPT-EX800Z

 
تعمیرات تخصصی انواع ویدیو پروژکتورشامل :
تعمیرات تخصصی انواع لامپ تصویرویدیو پروژکتور پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواعلنز ویدیو پروژکتورپاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواعپاورویدیو پروژکتور پاناسونیک -فن پاناسونیک - 3lcd -بالاست پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواعبردویدیو پروژکتور پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع تراشه DMD ویدیو پروژکتور پاناسونیک- تعمیر چرخ رنگ پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع منشور رنگ ویدیو پروژکتورپاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع اپتیک ویدیو  پروژکتور پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع پاور لامبلاست ویدیو پروژکتور پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع تغییر رنگ ویدیو پروژکتور پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع ایراد صفحات پلاریزه ویدیو پروژکتور پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع ایرادات نشناختن ورودی ویدیو پروژکتور پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع ایرادات نمایش تصویر بی کیفیت ویدیو پروژکتور پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع رفع پرش تصویرویدیو پروژکتور پاناسونیک - رفع ایراد خاموش شدن خود به خود دستگاه 

تعمیراتتخصصی انواع ویدیو پروژکتور هوشمند پاناسونیک - تعمیراتتخصصی انواع ویدیو پروژکتور شورت ترو پاناسونیک - تعمیراتتخصصی انواع ویدیو پروژکتور الترا شورت ترو  پاناسونیک- تعمیراتتخصصی انواع ویدیو پروژکتور 3D پاناسونیک -
تعمیراتتخصصی انواع ویدیوپروژکتور FULL HD  پاناسونیک- تعمیراتتخصصی انواع ویدیو پروژکتور های سینما خانواده پاناسونیک و ...
دلیل کیفیت پایین تصویر روی پرده ویدیوپروژکتور پاناسونیک
دلیل خاموش شدن ویدیوپروژکتور پاناسونیک
دلیل کارنکردن ویدیوپروژکتور پاناسونیک
دلیل کارنکردن پورت HDMIویدیوپروژکتور پاناسونیک
دلیل کارنکردن پورت VGAویدیوپروژکتور پاناسونیک
دلیل کیفیت پایین لنز ویدیوپروژکتور پاناسونیک
دلیل خرابی لامپ ویدیوپروژکتور پاناسونیک


تعمیرات و پشتیبانی انواع پانابرد پاناسونیک

 

تعمیرات تخصصی انواع ویدیو پروژکتور پاناسونیک شامل :
رول پانابردپاناسونیک-تعمیرات تخصصی ورق نخوردن  صفحات پانابرد پاناسونیک- ایراد صفحه - سیاهی پیرینت -تعمیرات تخصصیپرینترپانابرد پاناسونیک -تعمیرات تخصصی برد اصلی پانابرد پاناسونیک - تعمیرات تخصصی برد پاور پانابرد پاناسونیک- تعمیرات تخصصی سنسورهای پانابرد پاناسونیک
تعمیرات و پشتیبانی انواع مونیتور صنعتی پاناسونیک

مانینور صنعتی پاناسونیک TH-98LQ70  -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-84LQ70
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-98LQ70L  -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-84LQ70L
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-55AF1   -مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-49AF1
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-42AF1مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-55SF1H
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-49SF1H  -مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-42SF1H
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-42SF1H  -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-55SF2
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-49SF2   -مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-43SF2
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-80LF50  -مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-47LFX6N
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-70LF50  -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-55LF80
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-49LF80  -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-42LF80
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-55LF8  -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-49LF8
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-42LF8   -  مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-84EF1
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-75EF1   -  مانیتور تاچ پاناسونیک TH-80BF1
مانیتور تاچ پاناسونیک TH-65BF1   -  مانیتور تاچ پاناسونیک TH-50BF1
مانیتور تاچ پاناسونیک TH-75BQE1  -  مانیتور تاچ پاناسونیک TH-65BFE1
مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-47LFX60


تعمیرات تخصصی انواع مونیتور صنعتی پاناسونیک شامل :

تعمیرات تخصصی انواعبرد مونیتور صنعتی پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع پنل مونیتور صنعتی پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواعپاور مونیتور صنعتی پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواعفلت مونیتور صنعتی پاناسونیک -ایراد LCD - فریمور پاناسونیک - HDMI پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع پورت مونیتور صنعتی پاناسونیک - ایراد سیستم کامپیوتر - ایراد ریموت -ایراد تاچ -ایراد VGA - ایراد کامپوننت - منبع تغذیه -ایراد DVI - تعمیر صفحه شکسته و تعویض صفحه شکسته مانیتور
تعمیر برد تغذیه مانیتور - تعمیر برد پنل و برطرف کردن عیوب تغذیه پنل - تعمیرات تخصصی انواعبرطرف کردن اشکالات پنل مانند رنگ کم، تصویر شطرنجی و نور ضعیف صفحه نمایش مونیتور صنعتی پاناسونیک - تعمیر سوکت VGA، تعمیر سوکت HDMI و تعمیر سوکت آداپتور - تعمیرات تخصصی انواع مانیتورهای صنعتی چشمک زن و آنهایی که تصویر ندارند پاناسونیک.
علت پرش تصویر مونیتور صنعتی پاناسونیک
علت خاموش شدن مونیتور صنعتی پاناسونیک
علت کارنکردن پورت های مونیتور صنعتی پاناسونیک
علت خاموش روشن شدن مونیتور صنعتی پاناسونیک

تعمیرات و پشتیبانی انواع لپ تاپ صنعتی پاناسونیک و تبلت پاناسونک . موبایل های صنعتی پاناسونیک
لپ تاپ صنعتی پاناسونیکCF-53   -    لپ تاپ صنعتی پاناسونیکCF-54  
تبلت صنعتی TOUCH PAD FZ-E1   -      تبلت صنعتی TOUCH PAD FZ-B2 
تبلت صنعتی  TOUCH PAD FZ-Q2    -    تبلت صنعتی TOUCH PAD FZ-A2
موبایل صنعتی پاناسونیک TOUCH PAD FZ-G1

 
تعمیرات نخصصی انواع لپ تاپ - تبلت و موبایل صنعتی پاناسونیک شامل:
مشکل روشن نشدن لپ تاپ  - ایراد NO POWER - رفع ایراد بوت نشدن دستگاه - رفع ایراد LCD - رفع ایراد گرافیک - تعمیرات نخصصی انواعایراد پورت لپ تاپ وتبلت صنعتی پاناسونیک - رفع ایراد خاموش شدن ناگهانی دستگاه - رفع ایراد لپ تاپ بابت دمای بالا - تعمیرات نخصصی انواع ایراد هنگ کردن لپ تاپ -تبلت و موبایل صنعتی پاناسونیک - رفع ایراد Over Heat - تعمیرات نخصصیترمیم و بازیابی لپ تاپ و تبلت صنعتی بابت رفع مشکلات باتری

رفع ایراد نداشتن خروجی صدا - رفع ایراد تغذیه - رفع ایراد خرابی مدار باکها - رفع ایراد آبخوردگی - ریکاوری لپ تاپ - رفع ایراد چیپ رگیولاتور پاور -
رفع مشکلات مربوط به کار نکردن کیبرد - رفع مشکل عدم برقراری مادربرد - رفع ایراد قطعات اینترنال و اکسترنال - رفع ایراد USB -  رفع پرش ال سی دی -
ریکاوری مادربرد - تعمیرات باتری  لپ تاپ پاناسونیک - آدابتور لپ تاپ صنعتی پاناسونیک -

دلیل خراب شدن باطری لپ تاپ صنعتی پاناسونیک
دلیل پرش تصویر لپ تاپ صنعتی پاناسونیک
دلیل هنگ کردن لپ تاپ صنعتی پاناسونیک
دلیل روشن نشدن لپ تاپ صنعتی پاناسونیک
دلیل خراب شدن باطری تبلت صنعتی پاناسونیک
دلیل کارنکردن تبلت صنعتی پاناسونیک
تعمیرات و پشتیبانی انواع آیفون پاناسونیک

آیفون تصویری پاناسونیک  VL-SW250BXآیفون تصویری پاناسونیکVL-SW102BX 
آیفون تصویری پاناسونیکVL-G201GE  -  آیفون تصویری پاناسونیک VL-SF70 
آیفون تصویری پاناسونیک VL-SF70  -    ایستگاه لابی پاناسونیک VL-V590  
آیفون تصویری پاناسونیک VL-SWD272  -آیفون تصویری اناسونیک VL-SVD272 
آیفون تصویری پاناسونیک VL-SV30CX  -  آیفون پاناسونیک VL-SVN511 
کنسول لابی پاناسونیک VL-V900  -  باکس کنترل پاناسونیک VL-V700 
ایستگاه لابی پاناسونیک VL-VF540  -  باکس توسعه پاناسونیک VL-V701 
آیفون تصویری پاناسونیکVL-G201GE 

تعمیرات تخصصی انواع آیفون تصویری پاناسونیک شامل:
تعمیرات تخصصی انواع پنل جلو دری آیفون پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواعدرباز کن آیفون پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع برد صدا آیفون پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع برد تصویر آیفون پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع پاور آیفون پاناسونیک - ایراد شارژ -ایراد LCD - ایراد مداری -ایراد برد اصلی- رفع ایراد اتصالی - رفع ایراد سیم کشی - عیب یابی قفل آیفون - رفع خرابی صدای رفت و برگشت -

تعمیرات تخصصی انواع آیفون تصویری آنالوگ پاناسونیک- تعمیرات تخصصی انواعکدینگ آیفون پاناسونیک -  تعمیر آنتن های پاناسونیک - تعمیر آنتن های تقویت برد پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع آیفون های شبکه پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع آیفون IP پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع آیفون سیاه و سفید پاناسونیک - تعمیرات تخصصی انواع آیفون رنگی پاناسونیک و...
علت زنگ نخوردن آیفون تصویری پاناسونیک
علت تصویر نداشتن آیفون تصویری پاناسونیک
علت نداشتن صدا در آیفون تصویری پاناسونیک
علت کارنکردن زنگ جلودری آیفون تصویری پاناسونیک

تعمیرات تخصصی  و پشتیبانی انواع رکوردر پاناسونیک

رکوردر پاناسونیکDMR-EH59G   -   رکوردر پاناسونیک  DMR-EH69   -
دی وی دی رکوردر پاناسونیک مدل EX88  -  بلوری پاناسونیک مدل DMRBS850 
بلوری پاناسونیک مدلBST940    - 
رکوردر پاناسونیک EH585  
بلوری پاناسونیکBST750  -  رکوردر پاناسونیک EH595 
رکوردر پاناسونیک EX93  -   رکوردر پاناسونیک EX79  
بلوری پاناسونیک DMP-BD73   -   بلوری پاناسونیک DMP-BDT165 
بلوری پاناسونیک DMP-UB400   -  بلوری پاناسونیک DMP-BDT270 

 رکوردر پاناسونیک DMR-EX83    -   رکوردر پاناسونیک DMR-PWT550 
دی وی دی رکوردر پاناسونیک مدل EX88 

تعمیرات تخصصی انواع رکوردر حرفه ای پاناسونیک شامل:
تعمیرات تخصصی انواع اپتیک رکوردرپاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع پاور رکوردرپاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواع لنز رکوردرپاناسونیک -ایراد مکانیک - تعمیرات تخصصی انواع مین بردرکوردر پاناسونیک -تعمیرات تخصصی انواعپورت رکوردر پاناسونیک -ایراد HDMI - ایراد VGA  - ایراد DVI  -  ایراد اتصالی پاور - ایراد ریموت - رفع ایراد نوسان - رفع ایراد ضبط و پخش -تعمیرات تخصصی انواع درایور رکوردر پاناسونیک - رفع ایراد رکورد بر روی هارد رکوردر پاناسونیک و...

دلیل رایت نکردن سی دی رکوردر پاناسونیک
علت درست کارنکردن پورت رکوردر پاناسونیک
علت نخواندن سی دی رکوردر پاناسونیک
علت خراب شدن هارد رکوردر پاناسونیک

تعمیرات و پشتیبانی انواع ویدئو وال پاناسونیک
ویدئو وال پاناسونیک TH-55VF1H - ویدئو وال پاناسونیک TH-55LFV70
ویدئو وال پاناسونیک  TH-55LFV8  - ویدئو وال پاناسونیک TH-55LFV60
ویدئو وال پاناسونیک TH-49LFV8  - ویدئو وال پاناسونیک TH-55LFV6
ویدئو وال پاناسونی